Föräldrasamverkan på Långvinkeln

Samarbete

Vi har ett gott samarbete och en förtroendefull relation till våra vårdnadshavare. Vi tror att ett gemensamt ansvarstagande bidrar till att eleverna i högre utsträckning når målen. Tillsammans arbetar vi mot samma mål, att eleven ska nå så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar.