Om Hindby skola

  • Fokus på trygghet och trivsel
  • Individuell utveckling för varje barn
  • Centralt läge mitt i Malmö
  • Eget tillagningskök
  • Stark elevhälsa

I dagsläget har vi 167 elever fördelade på F-6 på Hindby. Vi har fokus på trygghet, trivsel och individuell utveckling för varje barn.

Vår skola ligger centralt mitt i Malmö och vi har ett eget tillagningskök.

Från och med vårterminen 2023 har vi full behörighet i de teoretiska ämnena i samtliga årskurser. Total behörighet är 63%

Uteverksamhet

Vi är stolta över den uteverksamhet vi har på samtliga raster genom hela skoldagen. Verksamheten är planerad av två pedagoger som också själva deltar aktivt. Dessa aktiviteter är sammankopplade till fritidshemmets strävansmål och utvärderas regelbundet.

Trivsel

Eleverna är delaktiga genom ett samarbete med Trivselledarna (TL). På trivselskolor ska barn och unga vara aktiva och inkluderande! Trivselledare är elever som bidrar till bättre sammanhållning och tryggare skolmiljö genom organiserad verksamhet på rasterna. Läs gärna mer om TL här.

Elevhälsa

Här ska vi snart beskriva vårt elevhälsoteam. Ni kan se en kort presentation av vår skolkurator samt skolhunden Gittan här.

Tillagningskök

I skolans kök arbetar en kock och ett köksbiträde som är lyhörda för elevernas önskemål och gör sitt yttersta för att laga god näringsrik mat med bra råvaror. Eleverna älskar maten och det är ofta tomma fat som kommer tillbaka till köket.