Om Hindby skola

På Hindby Dibber skola går det elever från F-6. Vi har möjlighet att ta emot ca 25 elever i varje årskurs och har för tillfället 170 elever som är fördelade på dessa 7 klasser.

Varje morgon möter vi våra elever med ett leende på läpparna. Vi är måna om att finnas ute på skolgården när våra elever är ute.

Rektorn är i allra högsta grad närvarande i verksamheten både ute och inne.

Vi arbetar mycket med delaktighet och noga med att involvera våra elever i vårt arbete. De får tycka till genom olika kanaler såsom klassråd vidare genom elevrådet för att landa hos rektor att bemöta.

På Hindby Dibber skola lagar vi vår mat själv vilket bidrar till att köket med personal blir kärnan i vår verksamhet. Eleverna får även tycka till när det gäller maten och kan ha en daglig dialog med kökspersonalen.

Elevhälsoarbetet löper som en röd tråd genom hela skoldagen där all personal tar ett ansvar för elevernas välmående. Skoldagen börjar och slutar vid skolgårdens grind.

På Hindby Dibber skola har vi ett hjärta för lärande.

I dagsläget har vi 170 elever fördelade på F-6 på Hindby. Vi har fokus på trygghet, trivsel och individuell utveckling för varje barn.

Vår skola ligger centralt mitt i Malmö och vi har ett eget tillagningskök.

Från och med vårterminen 2023 har vi full behörighet i de teoretiska ämnena i samtliga årskurser. Total behörighet är 63%

Uteverksamhet

Vi är stolta över den uteverksamhet vi har på flertalet raster genom hela skoldagen. Verksamheten drivs av pedagoger som också själva deltar aktivt. Dessa aktiviteter är sammankopplade till fritidshemmets strävansmål och utvärderas regelbundet.

Tillagningskök

I skolans kök arbetar en kock och ett köksbiträde som är lyhörda för elevernas önskemål och gör sitt yttersta för att laga god näringsrik mat med bra råvaror. Eleverna älskar maten och det är ofta tomma fat som kommer tillbaka till köket.