Välkommen!

På Rödluvan är barnens egna erfarenheter och kunskaper utgångspunkten för lärandet. Eftersom vi har barn med många olika modersmål arbetar vi särskilt med barnens språkutveckling. Vi arbetar i mindre barngrupper för att bättre kunna stimulera språkutvecklingen. Förskolan har en egen gård och ligger nära Sollentuna centrum. Vi har nära till bibliotek och närliggande parker. Vi samarbetar med Dibbers öppna förskola Mysebo.

Dibber förskolor identitet

Vi får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi på Dibbers förskolor gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och elever. De som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa, är en uppgift som man kan viga sitt liv åt.

Vi använder oss av Hjärtekultur för att genomföra denna uppgift på bästa möjliga sätt, det är fundamentet i vår företagsfilosofi.

Hjärtekultur

Hjärtekultur ska stärka barnens och de vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra. Värden som ska växa är bland annat:

  • barnens självkänsla
  • föräldrarnas trygghet
  • medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet

Syftet med det är att alla upplever och känner att de är värdefulla. Vi är genuint intresserade av barnen och deras föräldrar. Barnet är värdefullt i sig själv, inte för det hen säger eller gör.