Välkommen!

På Rödluvan är barnens egna erfarenheter och kunskaper utgångspunkten för lärandet. Eftersom vi har barn med många olika modersmål arbetar vi särskilt med barnens språkutveckling. Vi arbetar i mindre barngrupper för att bättre kunna stimulera språkutvecklingen. Förskolan har en egen gård och ligger nära Sollentuna centrum. Vi har nära till bibliotek och närliggande parker. Vi samarbetar med Dibbers öppna förskola Mysebo.