Välkommen!

Förskolan Stjärnan hittar du i natursköna Tyresö strand. Vi har en fantastiskt stor gård med skog, natur och kuperad terräng, asfalterade ytor där vi kan cykla, rita med utekritor och där vi målat underlag för lek och spel. Vi har stora sandlådor för bygg och konstruktion av olika dess slag, populära gungor för ”kill i magen” och en gräsmatta som bjuder in till lek, rörelse och aktivitet.

Så tycker vårdnadshavare som har sina barn hos oss

I vår senaste enkät till vårdnadshavare så säger 98% att de är nöjda med den mat som serveras på förskolan, 95% anser att det finns en välkomnande atmosfär och 95% säger att personalen får deras barn att känna sig värdefulla.

Möt vår rektor

Välkommen att kika in på förskolan

Biblioteket

Dibber förskolor identitet

Vi får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi på Dibbers förskolor gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och elever. De som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa, är en uppgift som man kan viga sitt liv åt.

Vi använder oss av Hjärtekultur för att genomföra denna uppgift på bästa möjliga sätt, det är fundamentet i vår företagsfilosofi.

Hjärtekultur

Hjärtekultur ska stärka barnens och de vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra. Värden som ska växa är bland annat:

  • barnens självkänsla
  • föräldrarnas trygghet
  • medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet

Syftet med det är att alla upplever och känner att de är värdefulla. Vi är genuint intresserade av barnen och deras föräldrar. Barnet är värdefullt i sig själv, inte för det hen säger eller gör.