Om Mammolina montessoriförskola

Den lilla montessoriförskolan med det stora hjärtat

  • Inspirerande och förberedd miljö
  • Bonusspråk engelska
  • Ett stort hjärta!

Vi är en mindre montessoriförskola som ligger i det natursköna parkområdet på Sankt Lars i Lund.

Här värnar vi om den lilla människans första år i livet och även hennes/hans föräldrar. På Mammolina montessoriförskola är det av vikt att få känna sig trygg, delaktig, bli bekräftad och accepterad, att inspireras, stimuleras och att få utveckla sina inre potentialer.

Vi som arbetar på Mammolina Montessoriförskola är utbildade, engagerade och livserfarna pedagoger.

Engelska som bonusspråk

Vi erbjuder ett bonusspråk, engelska, i verksamheten för att berika barnets stimuli för att hantera flera språk och kreativitet.

Maria Montessori – Mammolina

Maria Montessori blev ibland kallad för Mammolina i sitt hemland varpå vi tyckte det var ett passande namn till vår Montessoriförskola som startade mars 2017.

Att aktivt lära känna varje barn och med stöd av kunskapen samt förståelsen om och för det lilla barnets utveckling, erbjuder vi på Mammolina Montessoriförskola en anpassad och förberedd, berikande miljö tillika pedagogisk verksamhet helt i linje med den svenska läroplanen.

Varje barn behöver samt ska känna sig bekräftad för den individ han/hon är. När man känner sig trygg, älskad, och sedd för den man är, då öppnas ens inre upp för inlärning utan ansträngning. Språk är också en central del i barnets utveckling, varpå vi bland annat erbjuder ett bonusspråk, med engelsktalande pedagoger integrerat i vår verksamhet.

«Hjälp mig att göra det själv»

Barnets inre drivkraft

I varje barn finns en inre drivkraft att erövra förmågan att klara av saker och ting själv, en strävan efter självständighet. Vi på Mammolina Montessoriförskola ger barnen tiden, materialet, de verktyg de behöver med stöd av kompetenta och engagerade pedagoger.

Anpassad och förberedd miljö

Utifrån barnets behov erbjuder vi en väl genomtänkt och förberedd miljö som är helt anpassad barnens olika ålder och mognad. Mammolina Montessoriförskola har en förberedd miljö för åldrarna 1-3 år, vår avdelning Bambini och en anpassad, förberedd miljö för åldrarna 2,5-5 år, vår avdelning Casa.

Vackert och anpassat område

Mammolina Montessoriförskola ligger i Sankt Lars-parken med dels en egen inhägnad gård där barnen erbjuds utrymme för de större rörelserna, grupplekar och inblick i naturens flora & fauna, dels med stor lummig parkmiljö runtomkring för ytterligare utforskning och upptäckarglädje.

Välkommen till den lilla montessoriförskolan med det stora hjärtat.

Mer information om Montessori finner du här: