Om Förskolan Räntmästaregatan

Välkomna till oss!

Vi finns i Lunden, Göteborg och är en liten förskola med 25 barn och 4 pedagoger. Förskolan ligger i nedre plan på ett hyreshus. Vi har två avdelningar, Månen och Solen, som båda arbetar med barn i åldern 1-5 år. Förskolan kallas för ”Ränten” och här möts man av positiva, aktiva och engagerade pedagoger varje dag.

Vi har inspirerande lek- och lärmiljöer inne på våra avdelningar. Vi lägger stor vikt vid lekfullt lärande, samspel och ”jag kan”. Hos oss känner alla barn och pedagoger varandra. På morgonen och eftermiddagen är vi alla tillsammans. Mitt på dagen är vi på våra avdelningar.

Vi är ute på vår gård varje dag och går ofta på utflykter till olika lekplatser i närområdet.

Om oss på Förskolan Räntmästaregatan
Vi arbetar med en tydlig struktur och ett tydligt förhållningsätt vilket skapar en trygghet för barnen och möjliggör att alla inkluderas och får vara med.

Vi har en hög tilltro till barnens förmåga och för oss är en del av arbetet att göra dem delaktiga, öva på självständighet, att samarbeta och hjälpa varandra.

Vi arbetar med hjärtekulturen ”Jag-Du-Vi” och lärvännerna som utgångspunkt i vårt arbete.

Varje lärvän har olika egenskaper och karaktärsdrag som vi på ett lekfullt sätt använder för att skapa intresse hos barnen för läroplanens alla delar.

Båda avdelningarna arbetar med tema eller projekt som är anpassat efter ålder och barnens intresse. Vi använder oss av tecken som stöd i verksamheten.

En gång i veckan har vi planerad skogsverksamhet då vi går till olika skogsplatser i vårt närområde.

Besök gärna vårt instagramkonto @dibberrantmastaregatan