Våra avdelningar på Kärnhuset MFsk

På avdelningen Fröet arbetar tre pedagoger tillsammans med 16 barn i åldrarna 1-2,5 år och på avdelningen Kärnan går barnen från det de är ca 2,5 år tills de är sex. Fördelarna med en blandad åldersgrupp är bl a att det inger barnet en känsla av säkerhet att vara i samma miljö under lång tid. Det liknar familjestrukturen – barn i samma familj kan vara i samma grupp. Att de yngre barnen observerar de äldre barnen och lär av dem samt att det blir en social växelverkan mellan åldersgrupperna.