Våra avdelningar på Kärnhuset MFsk

På Montessoriförskolan Kärnhuset är förskolan indelad i två avdelningar. Vår småbarnsavdelning kallas Fröet och där börjar barnen från att de är cirka 1år.

Varje barn bemöts individuellt och får med montessoripedagogiken utveckla självständighet, motorik, koncentration och social förmåga i en kärleksfull och varm miljö.

Miljön ger barnet möjlighet att använda alla sina sinnen – känsel, syn, hörsel, lukt och smak – att utforska världen.

När barnen är runt 2,5-3år fortsätter de till avdelningen Kärnan som är vår så kallade syskonavdelning. Där går de till de är 5år och börjar i förskoleklassen som tillhör skolan som finns i samma byggnad.

De fortsätter att följa montessoripedagogiken med övningar från praktiska livet, sensoriska övningar, språkövningar, övningar i matematik och olika kulturella ämnen, så som geografi, biologi och musik.

De fortsätter att utveckla sin personlighet och sin strävan mot att bli självständig.


Är du nyfiken på mer om de olika avdelningarna så går det bra att kontakta rektor för mer information (kontakt på förstasidan). 


Om barngrupper kan man på Skolverket läsa: ”Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Barnen ska få möjlighet att lära och utvecklas genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Att ge barnen omsorg och trygghet är en viktig uppgift för förskolan. Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och barnen ska erbjudas en god miljö i förskolan. Förskolans lokaler och utrustning ska bidra till barnens utveckling och lärande.”