Inskolning Backen förskola

För att både barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt tillämpar vi en flexibel inskolning. Flexibel inskolning innebär att du som förälder är med på avdelningen tillsammans med ditt barn under minst tre hela dagar och aktivt deltar i verksamheten. Detta ger dig värdefull inblick i verksamheten och du lär känna pedagogerna och barnen på avdelningen samt får kunskap om vad ditt barn upplever en dag på förskolan. Ditt barn behöver då inte oroa sig över att bli lämnat och kommer att kunna vänja sig vid förskolans rutiner och miljö i lugn och ro. Vi är även flexibla om det skulle behöva mer tid och hela inskolningen sker i dialog med dig som förälder.

Förskoleråd

På ett föräldramöte utses det antal föräldrarepresentanter som behövs och alla får därefter telefonnummer och/eller e-post till representanterna för att kunna ta kontakt. Från förskolan medverkar verksamhetschefen och en pedagog. Syftet med rådet är att:

• Stärka samverkan mellan förskolan och hemmen

• Ge möjlighet för föräldrarna att få insyn i verksamheten

• Stärka föräldrainflytandet

Utvecklingssamtal

Vi genomför utvecklingssamtal där ansvarig pedagog tillsammans med föräldrarna går igenom barnets lärlogg på Unikum utifrån läroplanen Barns inflytande, Normer & Värden och Utveckling & lärande.