Om Dibber förskolor

På Dibber förskolor ska alla barn få uppleva hur viktiga de är, känna sig sedda, hörda och tagna på allvar. Vi lägger stor vikt vid lekfullt lärande, samspel och ”jag kan”. Varje barn ska få lyckas med något varje dag. 

Dibbers värdegrundsarbete i förskolan – hjärtekultur

I förskolans läroplan står: ”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.”

I vårt arbete med att förverkliga läroplanens uppdrag tar vi stöd av våra sju lärvänner och ett program som vi kallar Hjärtekultur. Hjärtekultur är centralt i vårt pedagogiska arbete med barnen, i vår personalpolitik och i mötet med föräldrar och andra samarbetspartners. 

Hjärtekultur handlar om att stärka barns känsla av egenvärde, förmåga till socialt samspel, empatiska förmåga och att bli trygga som individer. Hjärtekulturen på Dibber är en  viktig del av den inlärningsmiljö som varje enskilt barn möter varje dag hos oss. Utveckling, lek och lärande, hälsa och trivsel är ett resultat av en bra inlärningsmiljö. Vi arbetar aktivt för att samspel, omsorg, lek och lärande ska gå hand i hand genom hela dagen.

Konceptet i korthet

Hjärtrud berättar om Dibbers förskolors koncept i korthet

Lär känna Dibbers lärvänner! 

Dibbers unika lärvänner gör det roligare och lättare att lära. Lärvännerna är sju figurer som står för olika pedagogiska ämnesområden. De är med under dagen som barnens vänner i verksamheten och skapar magiska stunder där kreativitet, vänskap, utelek och mycket mer blir lärande med alla sinnen. Du finner alla våra förskolor här.

Hjärtrud

Jag heter Hjärtrud och bidrar till att barnen får möjlighet att utvecklas och tillägna sig nya lärdomar om sig själva och om andra i en trygg miljö. För mig är positiva vänskapsrelationer viktiga och att vi alla ansvarar att alla barn får vara en aktiv och viktig del i gemenskapen. Mitt fokus är att ge alla barn möjlighet att i en trygg miljö öva på att dela, bry sig om andra, synas, hjälpa varandra, hantera konflikter och inkludera varandra.

Alfabeta, en av våra lärvänner (figurer) med byggklossar i handenAlfabeta

Jag heter Alfabeta och älskar rim och ramsor. Jag inspirerar och motiverar barnen att leka med att upptäcka språket och använda nya ord och uttryck. Jag är fokuserad på hur vi kommunicerar med varandra. Jag vill att vi ska ha en positiv ton tillsammans och älskar det goda samtalet. En av mina favoritaktiviteter är att läsa böcker. Jag tycker även väldigt mycket om att sjunga.

Kreativa, en av våra lärvänner (figurer) med en målarpalett i handenKreativa

Jag heter Kreativa och vill att alla barn ska få möjlighet att vara kreativa inom många olika områden och med olika uttrycksformer. Jag vill att alla barn ska få känna skaparglädje och hitta sitt sätt att
uttrycka sig och utveckla sin initiativförmåga. Oavsett om barnen målar, sjunger, dansar, dramatiserar eller gör egna greenscreen-filmer är det viktigaste för mig att barnen får möjlighet att använda sin fantasi och skapar med hela kroppen och alla sinnen. Ett av mina specialområden är att använda digitaliseringens möjligheter.

Räkne-Reza, en av våra lärvänner (figurer) med räknekulor i handenRäkne-Reza

Jag heter Räkne-Reza och jag älskar matematik. Jag räknar allt jag ser runt omkring mig och jag gillar att undersöka, reflektera och pröva olika lösningar på saker och ting. Jag mäter, sorterar, jämför
och använder många matematiska begrepp tillsammans med barnen. En av mina favoritaktiviteter är att spela spel!

Ute-Ugo, en av våra lärvänner (figurer) med ett förstoringsglas i handen och en nyckelpiga på markenUte-Ugo

Jag heter Ute-Ugo följer gärna med på utflykt. Jag vill att barnen ska få många goda naturupplevelser, lek och erfarenheter som utvecklar ett fint och respektfullt förhållande till naturen. Jag vill att barnen ska
få utforska, utforska, experimentera hur naturfenomen uppstår och hänger ihop. Min önskan är att alla barn utvecklar en vilja att ta vara på naturens resurser. Jag upplever naturen med alla sinnen och
tycker att alla barn ska få möjlighet att vara ute varje dag.

Lek-Levi, en av våra lärvänner (figurer) med lego i handenLek-Levi

Jag heter Lek-Levi och för mig är leken grunden för allt lärande i förskolan. För mig är det viktigt med lek eftersom att det stimulerar barns fantasi och inlevelse, men är också något som kan utmana
motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning. Jag vill bidra till att ge barnen tid, rum och ro hitta på lekar och experimentera.

Rör-Else, en av våra lärvänner (figurer) med ett hopprepRör-Else

Jag heter Rör-Else. Jag vill att barnen ska utveckla en allsidig rörelseförmåga. För mig är det viktigt att alla barn får känna rörelseglädje och utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. För
mig är det också viktigt med näringsriktiga måltider och en hälsosam livsstil och att barnen förstår hur de kan påverka sin egen hälsa och sitt välbefinnande. Det här är viktigt för att jag vet att när vi mår bra i
kroppen och är mätta har vi bra förutsättningar att lära oss nya saker.

Hjärtrud presenterar

Följ med när Hjärtrud presenterar alla sina vänner – Lärvännerna!