Dibber International Schools

Dibber International Schools (DIS) är en grupp tvåspråkiga skolor (svenska och engelska) i Stockholm (Sollentuna) samt Helsingborg. DIS-skolor erbjuder en internationell profil som integrerar den svenska nationella läroplanen och International Baccalaureates (IB) pedagogiska ramar* för att skapa en lärmiljö där elever kan växa som individer och världsmedborgare.

Den kunskap och förståelse som eleverna tar med sig från sin skola lämnar nya avtryck i världen. Genom Dibber International School vill vi vara en internationell skola där våra elever kan växa som individer och världsmedborgare och ha ett positivt inflytande i sin omvärld.

På DIS främjar vi en nyfikenhet och passion för livslångt lärande, med tonvikt på både akademiska och estetiska ämnen, och där modern teknik tillhandahålls och används för att underlätta inlärning. Läs mer om våra program under varje specifik skola. När det finns synergi mellan tankar och känslor utvecklas en person och lärandet maximeras.

*International Baccalaureate är en ideell utbildningsorganisation som driver utbildningsprogram för barn från 3-19 år i över 150 länder. Det finns en rigorös process för att bli och behålla sin IB-världsskolestatus inklusive en tvåårig kandidatfas och regelbundna kvalitetssäkringsåtgärder.

Läs mer om våra skolor och vad som gör dem unika genom att klicka på länken för en specifik skola.

Vad är en Dibber?

En bild av en dibber (planteringspinne), ett frö och en liten stickling

En dibber är en planteringspinne som gör rum för frön och sticklingar att växa och grönska. På samma sätt vill vi finnas för varje elev. Att de frön vi kan plantera i form av nyfikenhet, kunskap och självförtroende, ska fortsätta växa livet ut. Vi får världens viktigaste värden att växa.

Dibber International schools pedagogik utgår från fyra pelare

1. Ett samspel mellan LGR 11 och IB

Vi följer den svenska läroplanen LGR 11 men också läroplanen för IB (International Baccalaureate. IBs läroplan ger förutsättningar för att utveckla elevernas färdigheter inom kritiskt tänkande, problemlösning, samarbetsförmåga, kommunikation och innovation.

Dibber International School är kandidatskolor för IB programmen PYP och MYP. Skolan strävar efter att bli auktoriserad som en IB world school. Det är skolor som delar en gemensam filosofi – ett engagemang för hög kvalitet, utmaningar och en internationell utbildning. Detta anser DIS är viktigt för våra elever.

Bara skolor som är auktoriserad av IB Organization kan erbjuda någon av dessa fyra akademiska program ”the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme, or the Career-related Programme (CP)”. Att skolan är en kandidatskola ger inga garantier för att skolan blir auktoriserad.

Mer information finner du här, och ytterligare detaljer finner ni här Rules for use of IB Intellectual Property.

Böcker

2. Tvåspråkighet

Vår undervisning sker på både engelska och svenska. När vi introducerar engelskspråkig undervisning sker det successivt och i en takt som passar eleverna. Svenskan har en lika självklar plats hos oss inom alla ämnen, vi tränar dem i att växla mellan sin tvåspråkighet. Eleverna kan sedan välja om de vill fortsätta sina högre studier på svenska eller engelska, i Sverige eller på en IB-skola utomlands.

3 Akademiska och estetiska ämnen

Vi har en helhetssyn på människan. När barnets kreativitet och finmotorik får samspela tillsammans främjas barnets lust, delaktighet, uthållighet, koncentration. På så sätt stödjer de akademiska och estetiska lärprocesserna varandra. Se närmare på din lokala skola hur de arbetar med de estetiska ämnena och hur de utökat undervisningen för att främja de estetiska ämnena.

4. Teknologi och innovation

Dibber International School vill göra eleverna redo för framtidens samhälle och därför är vårt intresse för innovation och digital teknik i undervisningen en självklarhet. Teknik ska användas för att bidra till ett bättre samhälle. Vi står inför stora globala frågor som ska lösas framöver och då är teknik och digital innovation ett måste för våra barn. Det ställer högre krav på vår förmåga att ge alla elever en god digital kompetens.

Vårt pedagogiska arbete och undervisning baseras på forskning och beprövad erfarenhet.

Våra skolor – ställ ditt barn i kö

Vi har tre Dibber International School i dag som ligger i kommunerna Sollentuna, Helsingborg och Nacka (Älta).

För mer information om en specifik DIS -skola och hur du ställer ditt barn i kön, klicka på länkarna till de specifika skolorna:

Möt lärare på DIS

I denna korta film får du möte lärare på Dibber International School i Helsingborg.