Dibber International Schools

Välkommen!

Dibber International Schools (DIS) är en grupp tvåspråkiga skolor (svenska och engelska) i Stockholm (Sollentuna och Nacka) samt Helsingborg. DIS-skolor erbjuder en internationell profil som integrerar den svenska nationella läroplanen och International Baccalaureates (IB) pedagogiska ramar* för att skapa en lärmiljö där elever kan växa som individer och världsmedborgare.

På DIS främjar vi en nyfikenhet och passion för livslångt lärande, med tonvikt på både akademiska och estetiska ämnen, och där modern teknik tillhandahålls och används för att underlätta inlärning. Läs mer om våra program under varje specifik skola.

Vi får världens viktigaste värden att växa – Dibber

En dibber är en planteringspinne som hjälper frön och sticklingar att växa och grönska. På samma sätt vill vi finnas för varje elev. Att de frön vi kan plantera i form av nyfikenhet, kunskap och självförtroende, ska fortsätta växa livet ut.

Ett stabilt och mänskligt samhälle bygger på kunskap och ständig utveckling. Den kunskap och förståelse som eleverna får med sig från skolan lämnar nya avtryck på världen. Genom Dibber International School vill vi vara en internationell skola där våra elever kan växa som människor och världsmedborgare. En skola som lägger grunden för ett livslångt lärande med stor vikt vid både de akademiska och de estetiska ämnena och där modern teknologi och flerspråkighet är en självklarhet. Det är när tanke och känsla får samverka som en människa kan utvecklas och inlärningen blir maximal.

Vår pedagogik utgår från fyra pelare

1. Ett samspel mellan LGR 11 och IB

Vi följer den svenska läroplanen LGR 11 men också läroplanen för IB (International Baccalaureate. IBs läroplan ger förutsättningar för att utveckla elevernas färdigheter inom kritiskt tänkande, problemlösning, samarbetsförmåga, kommunikation och innovation.

Dibber International School är kandidatskolor för IB programmen PYP och MYP. Skolan strävar efter att bli auktoriserad som en IB world school. Det är skolor som delar en gemensam filosofi – ett engagemang för hög kvalitet, utmaningar och en internationell utbildning. Detta anser DIS är viktigt för våra elever.

Bara skolor som är auktoriserad av IB Organization kan erbjuda någon av dessa fyra akademiska program ”the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme, or the Career-related Programme (CP)”. Att skolan är en kandidatskola ger inga garantier för att skolan blir auktoriserad.

Mer information finner du här, och ytterligare detaljer finner ni här Rules for use of IB Intellectual Property.

Böcker

2. Tvåspråkighet

Vår undervisning sker på både engelska och svenska. När vi introducerar engelskspråkig undervisning sker det successivt och i en takt som passar eleverna. Svenskan har en lika självklar plats hos oss inom alla ämnen, vi tränar dem i att växla mellan sin tvåspråkighet. Eleverna kan sedan välja om de vill fortsätta sina högre studier på svenska eller engelska, i Sverige eller på en IB-skola utomlands.

3 Akademiska och estetiska ämnen

Vi har en helhetssyn på människan. När barnets kreativitet och finmotorik får samspela tillsammans främjas barnets lust, delaktighet, uthållighet, koncentration. På så sätt stödjer de akademiska och estetiska lärprocesserna varandra. Se närmare på din lokala skola hur de arbetar med de estetiska ämnena och hur de utökat undervisningen för att främja de estetiska ämnena.

4. Teknologi och innovation

Dibber International School vill göra eleverna redo för framtidens samhälle och därför är vårt intresse för innovation och digital teknik i undervisningen en självklarhet. Teknik ska användas för att bidra till ett bättre samhälle. Vi står inför stora globala frågor som ska lösas framöver och då är teknik och digital innovation ett måste för våra barn. Det ställer högre krav på vår förmåga att ge alla elever en god digital kompetens.

Vårt pedagogiska arbete och undervisning baseras på forskning och beprövad erfarenhet.

Våra skolor

Vi har tre Dibber International School i dag som ligger i kommunerna Sollentuna, Helsingborg och Nacka (Älta). Följ länkarna nedan för att besöka deras sidor.

Möt lärare på DIS

I denna korta film får du möte lärare på Dibber International School i Helsingborg.