Dibber International School (DIS) profil

Möt lärare på DIS

I denna korta film får du möte lärare på Dibber International School i Helsingborg.

Vi får Världens viktigaste värden att växa

Ett stabilt och mänskligt samhälle bygger på kunskap och ständig utveckling. Den kunskap och förståelse som eleverna får med sig från skolan lämnar nya avtryck på världen. Genom Dibber International School vill vi vara en internationell skola där våra elever kan växa som människor och världsmedborgare. En skola som lägger grunden för ett livslångt lärande med stor vikt vid både de akademiska och de estetiska ämnena och där modern teknologi och flerspråkighet är en självklarhet. Det är när tanke och känsla får samverka som en människa kan utvecklas och inlärningen blir maximal.

Vår pedagogik utgår från fyra pelare

1. Ett samspel mellan LGR 11 och IB

Vi följer den svenska läroplanen LGR 11 men också läroplanen för IB (International Baccalaureate. IBs läroplan ger förutsättningar för att utveckla elevernas färdigheter inom kritiskt tänkande, problemlösning, samarbetsförmåga, kommunikation och innovation.

Dibber International School är kandidatskolor för IB programmen PYP och MYP. Skolan strävar efter att bli auktoriserad som en IB world school. Det är skolor som delar en gemensam filosofi – ett engagemang för hög kvalitet, utmaningar och en internationell utbildning. Detta anser DIS är viktigt för våra elever.

Bara skolor som är auktoriserad av IB Organization kan erbjuda någon av dessa fyra akademiska program ”the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme, or the Career-related Programme (CP)”. Att skolan är en kandidatskola ger inga garantier för att skolan blir auktoriserad.

Mer information finner du här, och ytterligare detaljer finner ni här Rules for use of IB Intellectual Property.

2. Tvåspråkighet

Vår undervisning sker på både engelska och svenska. När vi introducerar engelskspråkig undervisning sker det successivt och i en takt som passar eleverna. Svenskan har en lika självklar plats hos oss inom alla ämnen, vi tränar dem i att växla mellan sin tvåspråkighet. Eleverna kan sedan välja om de vill fortsätta sina högre studier på svenska eller engelska, i Sverige eller på en IB-skola utomlands.

3 Akademiska och estetiska ämnen

Vi har en helhetssyn på människan. När barnets kreativitet och finmotorik får samspela tillsammans främjas barnets lust, delaktighet, uthållighet, koncentration. På så sätt stödjer de akademiska och estetiska lärprocesserna varandra. Se närmare på din lokala skola hur de arbetar med de estetiska ämnena och hur de utökat undervisningen för att främja de estetiska ämnena.

4. Teknologi och innovation

Dibber International School vill göra eleverna redo för framtidens samhälle och därför är vårt intresse för innovation och digital teknik i undervisningen en självklarhet. Teknik ska användas för att bidra till ett bättre samhälle. Vi står inför stora globala frågor som ska lösas framöver och då är teknik och digital innovation ett måste för våra barn. Det ställer högre krav på vår förmåga att ge alla elever en god digital kompetens.

Vårt pedagogiska arbete och undervisning baseras på forskning och beprövad erfarenhet.

Estetiska ämnen

Musik påverkar inlärningen positiv och ger glädje tillsammans.

Betyg och bedömning

Precis som enligt svensk läroplan finns det betygsättning inom IB och MYP*. Betygsättningen och kriterierna skiljer sig dock mellan IB MYP och Svenska LGR11.

Inom IB MYP betygsätts eleverna enligt en 1-8 gradig skala. Varje ämne delas upp i fyra ämnesövergripande områden som betygsätts enligt olika kriterier. Kriterierna beskriver elevernas olika förmågor och färdigheter.

Under läsåret 21/22 kommer elever i åk 6-8 (MYP 1-3) att betygsättas enligt både LGR11 och MYP. Det ingår att använda denna betygskala för att få auktorisation. PYP** bedöms likvärdigt som i det svenska skolsystemet.

Om du är intresserad av att börja på vår skola kommer du att få mer information om hur de olika betygsskalorna fungerar och vad det betyder för dig som elev.

*MYP står för ”middle years program” och motsvarar åk 6 – 9
** PYP står för ”primary years program” och motsvarar åk F – 5

Våra skolor

Vi har tre Dibber International School i dag som ligger i kommunerna Sollentuna, Helsingborg och Nacka (Älta). Följ länkarna nedan för att besöka deras sidor.