Dibber International School – profil

Vi får Världens viktigaste värden att växa

Ett stabilt och mänskligt samhälle bygger på kunskap och ständig utveckling. Den kunskap och förståelse som eleverna får med sig från skolan lämnar nya avtryck på världen. Genom Dibber International School vill vi vara en internationell skola där våra elever kan växa som människor och världsmedborgare. En skola som lägger grunden för ett livslångt lärande med stor vikt vid både de akademiska och de estetiska ämnena och där modern teknologi och flerspråkighet är en självklarhet. Det är när tanke och känsla får samverka som en människa kan utvecklas och inlärningen blir maximal.

Vår pedagogik utgår från fyra pelare

1. Ett samspel mellan LGR 11 och IB (International Baccalaureate)

Vi följer den svenska läroplanen LGR 11 men också läroplanen för IB (International Baccalaureate. IBs läroplan ger förutsättningar för att utveckla elevernas färdigheter inom kritiskt tänkande, problemlösning, samarbetsförmåga, kommunikation och innovation. Vi är stolta över att ha påbörjat processen att bli certifierad IB-skola. Den beräknas ta ca två år då evalueringen är noggrann från IB:s sida. De säkerställer inte bara att vi följer och förstår läroplanen, utan även att ledarskapet i klassrummet håller hög nivå. På så sätt kan vårdnadshavare känna sig trygga med att deras barn får skickliga lärare.

2. Tvåspråkighet

Vår undervisning är helt på svenska (Sollentuna och Helsingborg) och på både engelska och svenska (Nacka). När vi introducerar engelskspråkig undervisning sker det successivt och i en takt som passar eleverna. Svenskan har en lika självklar plats hos oss inom alla ämnen, vi tränar dem i att växla mellan sin tvåspråkighet. Eleverna kan sedan välja om de vill fortsätta sina högre studier på svenska eller engelska, i Sverige eller på en IB-skola utomlands.

3 Akademiska och estetiska ämnen

Vi har en helhetssyn på människan. När barnets kreativitet och finmotorik får samspela tillsammans främjas barnets lust, delaktighet, uthållighet, koncentration. På så sätt stödjer de akademiska och estetiska lärprocesserna varandra. Se närmare på din lokala skola hur de arbetar med de estetiska ämnena och hur de utökat undervisningen för att främja de estetiska ämnena.

4. Teknologi och innovation

Dibber International School vill göra eleverna redo för framtidens samhälle och därför är vårt intresse för innovation och digital teknik i undervisningen en självklarhet. Teknik ska användas för att bidra till ett bättre samhälle. Vi står inför stora globala frågor som ska lösas framöver och då är teknik och digital innovation ett måste för våra barn. Det ställer högre krav på vår förmåga att ge alla elever en god digital kompetens.

Vårt pedagogiska arbete och undervisning baseras på forskning och beprövad erfarenhet.

Våra skolor

Vi har tre Dibber International School i dag som ligger i kommunerna Sollentuna, Helsingborg och Nacka (Älta). Följ länkarna nedan för att besöka deras sidor.