Att ansöka till Dibber Stora Essingen anpassad grundskola

Vi är ett värdegrundsdrivet skolföretag som erbjuder modern pedagogik, där varje skola får ha sin unika prägel. Vi strävar efter att våra skolor ska vara den den bästa skolan för varje elev och vi arbetar aktivt hälsofrämjande och förebyggande med eleven i fokus. Vi vill att våra elever ska känna sig trygga, utmanade och ges studiero när de går hos oss.

För att välja Dibber Stora Essingen anpassad grundskola till ditt barn klickar du på knappen ”Ansök” nedan. Vi använder oss av vår egen elevkö. Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss.