Angående artikeln i Norrköpings Tidningar 17 januari

Tidigare idag publicerade Norrköpings Tidningar en artikel om våra tre förskolor i Norrköpings kommun – Gården, Hagen och Kolmårdstrollen.

På Dibber välkomnar vi granskning och svarar gärna på frågor och funderingar om vår verksamhet – både från vårdnadshavare, men också från journalister och andra granskningsorgan. Dock finns det ett par punkter om vår verksamhet i artikeln som kan misstolkas och som vi skulle vilja förtydliga.

  • Vi har de senaste åren haft en hög personalomsättning. Det är inte något vi är stolta över, utan har arbetat aktivt för att minska. Det har vi lyckats med och 10 av totalt 17 personal har valt att stanna hos oss och delta i vårt omfattande utvecklingsarbete. Vi har också haft den stora glädjen att få handplocka och hälsa 7 nyare medarbetare varmt välkomna till oss som ett positivt tillskott. Många goda kandidater har sökt sig till oss och idag har vi en god balans mellan kompetenser och en hög utbildningsnivå i personalgruppens helhet.
  • Personalens utbildningsnivå på våra förskolor har sedan Dibber tog över som huvudman ökat. Vi har idag minst 1 utbildad förskollärare per barngrupp om 10 respektive 16 barn, som stöttas av barnskötare. Av totalt 14 pedagoger är 7 legitimerade förskollärare. Det innebär att 50% av våra pedagoger är legitimerade förskollärare – vilket kan jämföras med den mest aktuella statistiken som Skolverket har med ett genomsnitt i Norrköpings kommun på 40,7% legitimerade förskollärare.
  • På våra förskolor får alla barn äta sig mätta. Vi är stolta över att ha egna kockar på alla tre förskolor och vi begränsar inte hur mycket mat eller hur många smörgåsar våra barn får ta.
  • Vår personal uppmanas inte att ta med sig utrustning och frukt hemifrån.
  • Våra förskolor är inte under utredning av Skolinspektionen. Inte heller finns det någon aktiv utredning hos Arbetsmiljöverket. Däremot har Dibber som huvudman genomfört en intern undersökning med syfte att förstå och förbättra vår verksamhet. Det har lett till en mängd kvalitetshöjande insatser som vi har arbetat hårt för att implementera och som idag syns på våra förskolor.
  • Våra förskolor i Norrköping tillhör mycket riktigt Dibber Sverige, som i sin tur ägs av det globala företaget Dibber AS. Dibber Sverige AB har dock aldrig gjort en vinstutdelning, utan inkomsterna från Dibbers enheter i Sverige används till att driva verksamheten, betala för att ta del av Dibbers globala gemensamma infrastruktur samt till att betala av interna lån.

Har du några frågor om våra förskolor eller vill komma på ett besök i vår verksamhet? I så fall är du hjärtligt välkommen att kontakta Jeanette Magnusson, regional skolchef för Dibbers förskolor i regionen.

Jeanette Magnusson
Regional skolchef Örebro, Norrköping, Linköping, Bollnäs, Sala, Västerås, Uppsala och Söderhamn
jeanette.magnusson@dibber.se