Den goda måltiden

På Dibber har vi hjärta för lärande. För att ta till sig lärande på bästa sätt tror vi på vikten av en god måltid. 

Mellan 35-75% av barn och elevers dagliga näringsintag kommer från förskola och skola. Det tar vi på allvar. 

För att ha nyfikna, glada och pigga barn/elever varje dag behöver vi servera en god måltid, men en god måltid är mycket mer än den mat våra barn/elever får på tallriken. Det handlar också om till exempel goda råvaror, god kunskap, god miljötanke och en god upplevelse kring maten. 

Den goda måltiden är ett gemensamt koncept för alla Dibbers skolor och förskolor i Sverige, som tagits fram i tätt samarbete med pedagoger och kockar från våra verksamheter.

Det gemensamma konceptet på Dibbers skolor och förskolor

Ett gemensamt koncept och en enhetlig mathantering ger oss fördelen att i ännu högre utsträckning kunna fokusera på att ge våra barn/elever en god måltid. 

Egna kockar – variation och matglädje

På Dibber har vi egen tillagning till 99% med egna kockar. Vi lagar mat för våra gäster, våra barn/elever. På menyn ska det finnas variation och teman. Våra kockar delar med sig av erfarenheter, recept och menyer så att vi lär av varandra och utvecklar den goda måltiden på ett kreativt sätt hela tiden, det gäller både lunch och mellanmål. Menyerna kommer även inspireras av högtider och internationella teman. 

Hållbar utveckling och miljö


Tillsammans vill vi göra ett så lågt klimatavtryck som möjligt och ta hand om vår miljö. Med begränsade resurser i naturen vill vi möta våra barn och elevers behov på absolut bästa sätt samtidigt som vi inte äventyrar hållbarhet i ekosystem och miljö för deras framtid. Med enhetlig mathantering kan vi planera miljövänliga leveranser och välplanerade inköp för att göra ett så litet ekologiskt fotavtryck som möjligt

Pedagogiska måltider

Pedagogerna är delaktiga för att skapa en miljö som främjar en god måltid. Det handlar till exempel om att skapa en lugn och trivsam stund. Den pedagogiska måltiden är också en viktig stund för det goda och nära samtalet mellan barn/elever och mellan barn/elever och pedagoger.

Råvaror med högre kvalitet

Då vi gör större inköp tillsammans så kan vi få råvaror med ännu högre kvalitet och minimera halvfabrikat. Det är viktigt så att vi kan få barn/elever som orkar och har energi att vara de bästa de kan vara under hela tiden de befinner sig på förskolan eller skolan.

Med konceptet att laga mat i gemensamma kök, så långt som det är möjligt, så kan vi i högre grad kvalitetssäkra den mat som kommer ut till våra verksamheter. Samma ska gälla för alla våra barn och elever oavsett vilken enhet de är på.

Gemensam syn på matglädje

En god måltid ska även fokusera kring kunskap och mjuka värden runt måltiden. 

Vi vill ge våra viktigaste värden förutsättningar att lära sig vad hälsosam kost är, att de får uppleva matglädje och gemenskap kring måltiden. Vi vill låta dem vara nyfikna och utforska mat samt lära sig vett och etikett, till exempel hur man bidrar till en god matro kring den goda måltiden.

Hållbarhet och miljö är viktigt i mathanteringen och vi vill även skapa medvetenhet hos våra barn/elever i dessa frågor, det kan handla om exempelvis: råvaror, tillagning, bra transport och att minimera slängd mat.

Dibbers Matgård – centralt förberedd, lokalt tillagad

I Kungsängen, norr om Stockholm, ligger Dibbers Matgård – en innovativ matlagningslösning med en passion för att främja hälsa, kunskap och matglädje.

Dibber Matgård har en djup förståelse för vikten av goda måltider och hur de påverkar våra barns och elevers välmående och utveckling. Matgårdens vision är enkel: att odla en kärlek till mat och näringskunskap hos våra barn och elever.

Utomhusmatlagning på Dibber Stjärnan förskola i Tyresö

På alla Dibbers förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor i Sverige finns en måltidsambassadör – med uppdrag att vara länken mellan köket och den övriga verksamheten.

Under våren 2023 deltog våra enheter i en odlingskampanj – där de som lyckades bäst fick besök av två kockar från Valio som lagade mat utomhus. En av de som lyckades bäst var Dibber Stjärnan förskola i Tyresö. Såhär såg det ut när kockarna besökte förskolan, under våren 2023.

En spännande provsmakning