Vi får världens viktigaste värden att växa.

Om Dibber

Varmt välkommen till Dibber skolor och förskolor.

Vi drivs av vår värdegrund, att alla barn och elever får uppleva att de är värdefulla. Vår vision på Dibber är att få världens viktigaste värden att växa.

Coronaviruset COVID-19

Uppdaterad 16 april 2021 För medarbetare och vårdnadshavare på Dibber Information in English to guardians – see the bottom of …

Elever i grundsärskolans rätt

Elever i grundsärskolan har rätt till förstklassig undervisning i en kommunikativ miljö! Dibber Rullen särskola På Dibber Rullen särskola går …

Att utöva musik främjar lärandet

På Dibbers internationella skolor erbjuds eleverna extra musikundervisning och på vår skola Dibber International School Sollentuna är det stråkinstrumenten som står i fokus. Det är så roligt att se eleverna …