Vi får världens viktigaste värden att växa.

Om Dibber

Varmt välkommen till Dibber skolor och förskolor.

Vi drivs av vår värdegrund, att alla barn och elever får uppleva att de är värdefulla. Vår vision på Dibber är att få världens viktigaste värden att växa.

Den Goda Måltiden

Mellan 35-75% av barn och elevers dagliga näringsintag kommer från förskola och skola. Det tar vi på allvar.

För att ha nyfikna, glada och pigga barn/elever varje dag behöver vi servera en god måltid.

Vi fokuserar på goda råvaror, god kunskap om maten, god miljötanke och en god upplevelse kring maten.

Förskolor

På Dibber förskolor ska alla barn få uppleva hur viktiga de är, känna sig sedda, hörda och tagna på allvar. Vi lägger stor vikt vid lekfullt lärande, samspel och ”jag kan”. Varje barn ska få lyckas med något varje dag.

Läs mer om vårt värdegrundsarbete i förskolan, det vill säga förskolans hjärtekultur, och lär känna Dibbers lärvänner!

För förskolornas kontaktuppgifter, öppettider och mer specifik information, se respektive förskola.

Skolor

Vi strävar efter att vara den bästa skolan för varje elev och jobbar aktivt med att utveckla vårt förebyggande och hälsofrämjande arbete och på så sätt leva vår värdegrund. Vi erbjuder en skola för alla.

Dibber skolor är värdegrundsdrivna. I dag har vi 14 grundskolor, varav en resursskola och två särskolor, samt en gymnasiesärskola.

Dibberdagarna

Vi har fyra internationella dagar som vi uppmärksammar tillsammans. Alla Dibbers förskolor och skolor är inbjudna att medverka.

Barnens Hjärtedag, Barnens Aktivitetsdag, Barnens Miljödag, Barnens forskardag

Bli en del av Dibber

Som förskola eller skola kan du bli en del av Dibber. Läs om vad det innebär och hur det går till.

Coronaviruset COVID-19

Uppdaterad 16 april 2021 För medarbetare och vårdnadshavare på Dibber Information in English to guardians – see the bottom of …

Elever i grundsärskolans rätt

Elever i grundsärskolan har rätt till förstklassig undervisning i en kommunikativ miljö! Dibber Rullen särskola På Dibber Rullen särskola går …

Att utöva musik främjar lärandet

På Dibbers internationella skolor erbjuds eleverna extra musikundervisning och på vår skola Dibber International School Sollentuna är det stråkinstrumenten som står i fokus. Det är så roligt att se eleverna …