Vår pedagogik på Dibber Capella anpassad grundskola

Lokaler och inredning är en del av det pedagogiska konceptet. Våra lokaler är nyrenoverade och alla våra möbler är anpassade efter våra elever och deras behov. Eleverna har ett hemklassrum, där de har de flesta lektionerna. Klassrummen är inredda i neutrala milda färger för att främja koncentration och lugn hos eleverna.

De praktiskt-estetiska ämnena sker i andra lokaler än hemklassrummet. De flesta av dessa finns i skolbyggnaden men idrotten har eleverna i den närbelägna naturen och i idrottshallen en bit bort bort från skolan. Det finns även ishall alldeles i närheten och simhall en kvarts busstur från skolan. På sommaren kan eleverna bada vid Hägernäs badstrand bara ett par hundra meter från skolan.

Vårt arbetssätt grundar sig i ett så kallat lågaffektivt bemötande och en visuell tydliggörande pedagogik. Vi anpassar undervisningen utifrån varje elevs förutsättningar. AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) och digitala verktyg är en naturlig del av undervisningen.

Vi arbetar utifrån ett helhetspedagogiskt koncept och tar emot elever från olika kommuner från årskurs 1 till och med årskurs 9.

Vi arbetar med små elevgrupper och har en hög personaltäthet. Kring den enskilda eleven sker en kontinuerlig samverkan mellan skolan, fritidsverksamheten och hemmet. Personalen består av speciallärare, lärare och pedagogiska resurspersoner (elevassistenter). Vidare finns det ett elevvårdsteam bestående av rektor, skolsköterska, kurator och speciallärare. Skolläkare, skolsköterska och psykolog finns inom verksamheten.

Skolan bedriver anpassad grundskola – och följer Lgra 22. Vi erbjuder också integrerad skolbarnsomsorg till och med 12 års ålder.

LSS-verksamhet

Från höstterminen det år som barnet fyller 13 så kan man ha LSS-verksamhet. Verksamheten kommer att bedrivas efter skoldagens slut till och med 16.30 samt under lovdagar.

Vill du ha mer information om vår LSS-verksamhet och hur du gör för att ansöka, kontakta vår rektor Fazel Delfi via 070-961 64 92.

Våra lokaler

Våra lokaler är nyrenoverade och anpassade utefter våra elevers behov. Du är hjärtligt välkommen på ett besök i våra lokaler. Här hittar du tider för våra öppna hus!