Föräldrasamverkan på Fyrklövern

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi använder InfoMentor som kommunikationsplattform. Som vårdnadshavare kan du ta del av ditt barns kunskapsutveckling via denna plattform. Här hittar du all information som rör ditt barns skolgång och anmäler frånvaro. Mer information om InfoMentor kan du läsa här.