Inskolning Skogsdungen förskola

Introduktion

Vi använder oss av föräldraaktiv introduktion

Föräldraaktiv introduktion innebär att du som förälder är delaktig i att introducera ditt barn till utbildningen och gruppen

Introduktionen börjar med att du/ni och ert barn bjuds in till ett samtal som tar cirka 30 minuter. Under detta möte får ni tillfälle att träffa pedagoger, ställa frågor och berätta om ert barn. En tid efter introduktionen har vi ett uppföljningssamtal där vi går igenom hur den första tiden har varit för dig/er och barnet.

Introduktionen pågår under ca 3-4 dagar mellan ca 9.00-15.00.