Kvalitetsarbete Backen förskola


Så här arbetar vi

Som en av Dibber förskolor arbetar vi för att alla barn ska få möjlighet till ett unikt lärande och omsorg och för en bra start på sin livslånga resa där alla ska Kunna, Vilja och Våga möta sin framtid. Vår utgångspunkt är att barnen som går i dagens förskola är nästa generations vuxna och vi erbjuder därför en förskola som förhåller sig till just detta. Vad det innebär är att vi ger barnen allt vad de behöver här och nu samtidigt som vi förser dem med de egenskaper och förmågor som de kan tänkas behöva inför framtiden.

Utflykter

Med kontinuerliga utflykter får våra barn bland annat spendera mycket tid i naturen samt besöka olika lekparker i närområdet. Vårt perspektiv Ut & Njut innebär inte att till varje pris vara utomhus, utan om att vara ute när vädret så tillåter och upplevelsen blir njutbar för barnen.

Kvalitet

För att säkerställa en hög kvalitet har vi ett omfattande och aktivt kvalitetsarbete som vid flera tillfällen vunnit erkännande. Vi följer förskolans läroplan, vilken har reviderats och större tyngdpunkt ligger på undervisning, utbildning och IKT, med dess måluppfyllelse genom att ordna många mötesplatser där barnen kan samlas kring olika material som går att undersöka, experimentera, förändra, kombinera, fundera och samtala kring.

Språk

Vi arbetar språkmedvetet genom att samtala med barnen och sätter ord på vad vi gör i alla vardags och rutinsituationer. Vi hjälper barnen att kommunicera genom olika metoder som TAKK och bildschema för att stärka deras språk. Något personalen får återkommande utbildningar i för att säkerställa kvalitén.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi använder Unikum för att blogga så att du som vårdnadshavare kan ta del av barnens vardag på förskolan. I Unikum kan du som vårdnadshavare även se vilka läroplans mål som är kopplade till den undervisning i förskolan som pågår vid varje aktuell händelse, men också viktig information från rektor och pedagoger.

Barnens utveckling dokumenteras tydligt och individuellt för varje barn i deras egen lärlogg så att både medarbetare och föräldrar kan följa utvecklingen. För att ytterligare säkerställa kvalitén i verksamheten lägger vi stor vikt vid de synpunkter som både barn och föräldrar för fram och vi ser gärna att föräldrar kommer med feedback.

Värdegrund

Vi arbetar med värdegrunden och upprättar en Likabehandlingsplan utifrån DO:s sju diskrimineringsgrunder. I värdegrundsarbetet arbetar vi med 10 små kompis böcker utifrån barnkonventionen. Barnkonventionen genomsyrar arbetet i alla åldra och anpassas till barnens ålder.

Digitala verktyg

Vi undersöker, utforskar, tar reda på olika frågor som barnen har med hjälp av digitala verktyg som ett naturligt inslag i verksamheten. Det digitala verktyget är ett hjälpmedel i de pedagogiska dokumentationsarbete tillsammans med barnen.