Föräldrasamverkan på Bergatrollet

Förskolans arbete med barnen sker i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen och vi tycker att det är viktigt att ha flera former av föräldrasamverkan. Vi bjuder in till föräldrasamtal, föräldramöten, dropp-in-möten, vår/ sommarfest samtidigt som man som förälder alltid är välkommen att vid lämning och hämtning stanna en stund.

Förutom den dagliga kontakten använder vi oss av Unikum för kommunikation med vårdnadshavare där vi lägger ut viktig information från rektor och pedagoger.

 I Unikum kan du som vårdnadshavare även se vilka läroplansmål som är kopplade till den undervisning i förskolan som pågår vid varje aktuell händelse, men också viktig information från rektor och pedagoger.

Vi genomför utvecklingssamtalen med hjälp av Unikum. Ansvarig pedagog tillsammans med vårdnadshavare går igenom barnets lärlogg utifrån läroplanens rubriker – Barns inflytande, Normer och värden och Utveckling och lärande