Föräldrasamverkan

Förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Vi tror att det är viktigt att ha flera former av föräldrasamverkan. Vi bjuder in till utvecklingssamtal, föräldramöte, dropp-in-möten samt vår/sommar fest. Som

förälder är man också såklart alltid välkommen att vid lämning och hämtning stanna en stund och delta med sitt barn i förskolans värld.