Våra avdelningar på Trollflöjten förskola

Vi har valt att dela in förskolans barn utifrån ålder så att de yngsta barnen 1-3 år är på avdelningen Trollet. De äldre barnen, 3-5 år är på avdelningen Flöjten. På Flöjten delar pedagogerna ofta barngruppen i två delar.

Våra nya lokaler gör att vi lätt kan dela barnen i olika grupper i förskolans lokaler. Samt utifrån vårt arbetssätt tillbringar vi mycket tid utomhus.

Hos oss arbetar både förskollärare och barnskötare. En del pedagoger har andra vidareutbildningar som t.ex. Friluftsfrämjandets utepedagogik, yoga utbildning och montessoriutbildning. Många av pedagogerna har arbetat länge på förskolan.

Förskolan leds av rektor och en platsansvarig utvecklingsledare.

Vi har en personal som ansvarar för städningen av förskolan samt för förskolans mottagningskök. Vår lunch levereras av Dibbers kök på Fredriksdal och är en vällagad mat baserad på hälsosam matlagning.


Är du nyfiken på mer om de olika avdelningarna så går det bra att kontakta rektor för mer information (kontakt på förstasidan). 


Om barngrupper kan man på Skolverket läsa: ”Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Barnen ska få möjlighet att lära och utvecklas genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Att ge barnen omsorg och trygghet är en viktig uppgift för förskolan. Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och barnen ska erbjudas en god miljö i förskolan. Förskolans lokaler och utrustning ska bidra till barnens utveckling och lärande.”