Våra avdelningar på Trollflöjten förskola

Vi har valt att dela in förskolans barn utifrån ålder så att de yngsta barnen 1-3 år är på avdelningen Trollet. De äldre barnen, 3-5 år är på avdelningen Flöjten. På Flöjten delar pedagogerna ofta barngruppen i två delar.

Våra nya lokaler gör att vi lätt kan dela barnen i olika grupper i förskolans lokaler. Samt utifrån vårt arbetssätt tillbringar vi mycket tid utomhus.

Hos oss arbetar både förskollärare och barnskötare. En del pedagoger har andra vidareutbildningar som t.ex. Friluftsfrämjandets utepedagogik, yoga utbildning och montessoriutbildning. Många av pedagogerna har arbetat länge på förskolan.

Förskolan leds av rektor och en platsansvarig arbetslagsledare.

Vi har en personal som ansvarar för städningen av förskolan samt för förskolans mottagningskök. Vår lunch levereras av Hälsomatlådan och är en vällagad mat baserad på hälsosam matlagning.