Våra avdelningar på Råå Mfsk

Avdelningarna har fått sina namn efter att förskolan ligger på ett fiskeläge.

Avdelningarna samarbetar mycket för att barnen ska känna sig trygga med alla pedagoger i huset. Förskolan öppnar och stänger tillsammans oftast ute på gården. De yngre barnen hälsar tillsammans med sin pedagog på hos de äldre barnen. Detta för att de, när det sen är dags, ska känna sig trygga i sin överinskolning


Mer information om Råå Montessoriförskolas avdelningar är på gång att läggas upp på hemsidan. Är du nyfiken på mer om de olika avdelningarna så går det bra att kontakta rektor för mer information (kontakt på förstasidan). 


Om barngrupper kan man på Skolverket läsa: ”Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Barnen ska få möjlighet att lära och utvecklas genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Att ge barnen omsorg och trygghet är en viktig uppgift för förskolan. Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och barnen ska erbjudas en god miljö i förskolan. Förskolans lokaler och utrustning ska bidra till barnens utveckling och lärande.”