Våra avdelningar på Råå Mfsk

På Råå Montessoriförskola finns det 4 avdelningar. Två avdelningar för de yngre barnen och två avdelningar för de lite äldre barnen.

Avdelningarna har fått sina namn efter att förskolan ligger på ett fiskeläge.

Våra avdelningar för de lite yngre barnen kallas för Ekan och Jollen och där börjar barnen från att de är cirka 1 år. Varje barn bemöts individuellt och får med montessoripedagogiken utveckla självständighet, motorik, koncentration och social förmåga i en kärleksfull och varm miljö.

Miljön ger barnet möjlighet att använda alla sina sinnen – känsel, syn, hörsel, lukt och smak – att utforska världen.

När barnen är runt 2,5-3år fortsätter de till avdelningen Skutan eller Skeppet som är våra så kallade syskonavdelningar. Där går de till de är 5år och ska börja i förskoleklass. De fortsätter att följa montessoripedagogiken med övningar från praktiska livet, sensoriska övningar, språkövningar, övningar i matematik och olika kulturella ämnen, så som geografi, biologi och musik.

De fortsätter att utveckla sin personlighet och sin strävan mot att bli självständig

Avdelningarna samarbetar mycket för att barnen ska känna sig trygga med alla pedagoger i huset. Förskolan öppnar och stänger tillsammans oftast ute på gården. De yngre barnen hälsar tillsammans med sin pedagog på hos de äldre barnen. Detta för att de, när det sen är dags, ska känna sig trygga i sin överinskolning.


Om barngrupper kan man på Skolverket läsa: ”Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Barnen ska få möjlighet att lära och utvecklas genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Att ge barnen omsorg och trygghet är en viktig uppgift för förskolan. Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och barnen ska erbjudas en god miljö i förskolan. Förskolans lokaler och utrustning ska bidra till barnens utveckling och lärande.”