Våra avdelningar på Råå Mfsk

Avdelningarna har fått sina namn efter att förskolan ligger på ett fiskeläge.

Avdelningarna samarbetar mycket för att barnen ska känna sig trygga med alla pedagoger i huset. Förskolan öppnar och stänger tillsammans oftast ute på gården. De yngre barnen hälsar tillsammans med sin pedagog på hos de äldre barnen. Detta för att de, när det sen är dags, ska känna sig trygga i sin överinskolning