Om Abisko förskola

Välkomna till oss!

Delaktig

Vi är en förskola med plats för 55 barn och utgår från barnens intressen. Upptäcka och utforska är det vi står för och våra pedagoger är välutbildade, trygga och professionella. Här blandas sång och musik, skapande, rörelse, utomhuspedagogik, språk och matematik i en härlig mix med vänskap och glädje! Allt väl planerat utifrån förskolans läroplan.

Vår pedagogik

Hos oss jobbar vi med lekfull inlärning och hjärtekultur. Hjärtekultur ska stärka barnens och de vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra. Värden som ska växa är bland annat:

  • barnens självkänsla
  • föräldrarnas trygghet
  • medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet

Syftet med det är att alla upplever och känner att de är värdefulla. Vi är genuint intresserade av barnen och deras föräldrar. Barnet är värdefullt i sig själv, inte för det hen säger eller gör.

Lokal

Vi är ute varje dag och har fin miljö omkring oss med både skog, lekparker och andra mysiga platser att gå till.

Traditioner

Traditioner som Lucia, midsommar, halloween och påsk firar vi genom vår fina samverkan med Bantorgets äldreomsorg.

Vi firar också Dibbers gemensamma dagar – Barnens hjärtedag, Barnens aktivitetsdag, Barnens miljödag och Barnens forskardag. Du kan läsa mer om alla Dibbers gemensamma dagar här.