Om Vallatorps förskola

Förskolan Vallatorp ligger i ett trevligt bostadsområde. Vi har nära till skogen, fina lekområden och allmänna kommunikationer. På Vallatorp har vi fyra avdelningar som har ett tätt samarbete med varandra. Hos oss arbetar engagerade och utbildade pedagoger. Vallatorp har en egen kock som lagar god och näringsrik mat från grunden utifrån livsmedelsverket rekommendationer. Vår ambition är att få världens viktigaste värden att växa.

Vallatorp arbetar medvetet med värdegrundsfrågor för att lägga grunden till ett demokratiskt förhållningssätt och allas lika värde.

Varje avdelning har flera stora välgenomtänkta rum för att på bästa sätt ge barnen möjlighet till samspel, lärande och utveckling.

Förskolan har en varierad och kuperad gård med både skogsmiljö och andra utmanande lärmiljöer.

Mycket utelek där rörelse är i fokus såsom dans, bollsport lek och skapande på den fina naturtomten. Allas lika värde och respekt för varandra genomsyrar verksamheten, vi vill få värdens viktigaste värden att växa!

Vallatorp satsar på att utvecklas inom områdena hållbar utveckling, teknik och digitalisering.