Vår pedagogik på Hindby skola

På Hindby skola arbetar kompetenta och behöriga lärare aktivt för att se varje elev och möta dem på deras individuella nivå. Som elev ska du ges alla förutsättningar att nå din fulla potential med det stöd och den hjälp du behöver.

Vi tror att en god relation mellan elever, vårdnadshavare och oss själva ger varje elev rätt förutsättningar att lyckas. Därför arbetar vi för att löpande höja relationskompetensen hos all personal, en satsning som sker hos alla Dibberskolor i Sverige.