Fritids på DIS Helsingborg

Vårt fritidshem ska bidra till att fördjupa barnens lärande och utveckla viktiga förmågor. Våra ledord är trygghet, meningsfullt, stimulerande och kreativt. Varje dag har vi planerade aktiviteter och lekar i vår utomhusmiljö. Vi arbetar tematiskt utifrån den svenska läroplanen och med samma Units of Inquiry som på skolan. Den fria leken är också viktig, där vi observerar och tar tillvara på barnens egna intressen. På fritidsråden är barnen delaktiga och deras inflytande är viktiga när vi planerar aktiviteter.