Fritids på DIS Helsingborg

Dibber International School Helsingborgs fritidshem ska bidra till att fördjupa barnens lärande och utveckla viktiga förmågor. Våra ledord är trygghet, meningsfullt, stimulerande och kreativt. Varje dag har vi planerade aktiviteter och lekar i vår utomhusmiljö. Vi arbetar tematiskt utifrån den svenska läroplanen och samma Units of the Inquiry som på skolan. Den fria leken är också viktig, där vi observerar och tar tillvara på barnens egna intressen. På fritidsråden är barnen delaktiga och deras inflytande är viktiga när vi planerar aktiviteter.

Fritidshem på DISH

Mrs Karlsson, Fritidshem DIS Helsingborg. På vårt fritidshem tar vi tillvara på barnens intresse och utvecklar kreativiteten.

Om fritidsverksamhet

På Skolverkets hemsida kan man läsa att kommunen ska erbjuda fritidshem för elever som går i kommunens förskoleklass, grundskola eller grundsärskola. Hemkommunen ska även erbjuda fritidshem för elever som går i fristående skolor som inte har fritidshem. Huvudmän för fristående skolor kan erbjuda fritidshem till sina elever, men har ingen skyldighet att göra det. Fritidshem ska erbjudas eleven till och med vårterminen det år hen fyller 13 år. Från och med höstterminen det år eleven fyller 10 år får öppen fritidsverksamhet erbjudas i stället för fritidshem om inte eleven på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast ett fritidshem kan ge. Mer information på Skolverket.