Om Pilgården förskola

Pilgården är en traditionell förskola belägen på en lugn återvändsgata, centralt i Täby, endast 5 minuter från centrum.  

Byggnaden rymmer fyra avdelningar i ett plan, omgiven av underbara pilar som skuggar våra tre gårdar under vår och sommarmånaderna och som skapar en trygg och mysig miljö.  

Gårdens uppdelning i en större och två mindre enheter ger förutsättningar för goda möjligheter till inspirerande och lärorika uteaktiviteter i mindre grupper. Vi tycker att det ska vara lustfyllt att vara ute. Naturreservaten i vår omnejd får besök av oss, likaså andra barnvänliga både skogs och parkområden. 

Det är viktigt för oss att barnen i de tidiga åldrarna, lär känna sin närmiljö ordentligt så att de känner sig trygga. 

Vi är en del av utbildningskoncernen Dibber som är ett familjeägt norskt bolag. 

Så här arbetar vi 

Vi arbetar efter den forskning som visar på framgångsrika förskolor. En förskola där fokus på trygghet, utbildning och omsorg är våra ledord.  

Vi har en välstrukturerad verksamhet med tydliga dagliga rutiner som styrs av förskolans läroplan, där man lär för framtiden.  

Barnen på Pilgården tränas tidigt i att samtala och reflektera över sina tankar. För oss är det extra viktigt att barnen känner sig delaktiga i verksamheten och får ta eget ansvar. Vi har ett språkfokus med tecken TAKK och teckenspråk för att stimulera språkmedvetenheten. 

I förskolan arbetar vi mot målen i grundskolan. Vilket den nya reviderade läroplanen för förskola förstärker. Den trädde i kraft i juli 2019. 

Vi har fyra avdelningar

2 yngrebarns avdelningar prästkragen och gullvivan

2 äldrebarns avdelningar vallmon och violen.

På Pilgården arbetar medforskande pedagoger. Vi upptäcker och upplever tillsammans. Med ett upplevelsebaserat lärande får vi utforska nya miljöer vi besöker för att lära mer. 

Vi har en kock som lagar maten på en av våra enheter och som levererar den nylagad till oss. Dagligen blandar han in massor med grönsaker till intet ont anande barn som slukar den med hull och hår.  

Vi vill att alla barn ska få positiva upplevelser med sig i sin ryggsäck när de lämnar förskolan.  

Förskolan arbetar med att stimulera och utveckla ett positivt samspel mellan alla på förskolan. Vi strävar efter lugna miljöer med barnen i centrum. Där vi ser och bekräftar det positiva hos varje barn, därigenom får barnet självkänsla och självförtroende att växa. 

Vi är en undervisande, trygg, omsorgsfull och utvecklande verksamhet med barnets värdegrund, gruppen och jaget i fokus. 

Vi har en helhetssyn på barnet på Pilgården där vår kompetenta och engagerade personal på förskolan arbetar tätt tillsammans för att skapa trygghet och lärandet utifrån varje barns och gruppens förutsättningar. 

Genom att kontinuerligt dokumentera och följa upp den pedagogiska verksamheten kan vi väva samman läroplanens intentioner med barnens nyfikenhet och lust till lärande. 

Den pedagogiska måltiden

Vi får vår mat från Dibber Norrvikens skola i Sollentuna, de serverar god och näringsriktig mat. Vi har ett nytt koncept inom Dibber som kallas “Den Goda Måltiden”. Det innebär att vi kommer ha en tydlighet med vad vi vill skapa med våra måltider, även inkluderat mellanmål. Vi satsar stort på att få så goda och näringsriktiga måltider som möjligt så barnen dels orkar hela dagen. Arbetet kring den goda måltiden innebär att vi kommer ha stort fokus på grönsaker, teman, att barnen är mer delaktiga både att laga mellanmål men också att duka, plocka undan och lära sig om vad de äter.