Om Älta förskola

Vi är en förskola där vi ser varje individ och skapar förutsättningar för att varje individ ska utvecklas till sitt bästa jag. Vi satsar på att barnen är delaktiga i sin lärprocess, att de får utforska hur man använder såväl sina händer i skapande processer som digitala verktyg i tänkande processer. Vi använder oss dessutom av naturen i vår närhet som ytterligare ett lärsammanhang.

I alla aktiviteter vi gör har vi fokus på att eleverna ska utveckla sin nyfikenhet, sin förmåga att lära och utforska och sin förmåga att samarbeta med andra barn.

Älta förskola besår av 4 åldersindelade avselningar. Vårt hus ligger precis i kanten av skog äng och vatten. Närheten till naturen präglar vår förskola så utflykter är ett stående inslag.

Ekorren och Haren är hemvist för våra yngsta barn. Här arbetar vi med trygghet och omsorg. Att skapa en relation till pedagoger, kompisar och miljön är så viktigt när man är riktigt liten. Detta vet Ältas duktiga pedagoger och tar avstamp ifrån det när de planerar och utför sin undervisning. Att hitta och titta på en mask kan vara väldigt spännande att sedan se hur lång masken är i förhållande till en sked är ännu en upplevelse. På dessa avdelningar finns ett rikt utbud av material som är anpassat för yngre barn. På Ekorren och Haren får barnen tid och utrymme för att upptäcka och utvecklas.

Räven och Älgen är anpassat för våra äldre barn här har vi spännande experiment och läser alla böcker som vi kommer över. Högläsning är mycket populärt. Ett gott samarbete med biblioteket kan tillfredsställa detta. De pedagogiska miljöerna är uppdelade så barnen hittar väl. Våra lärvänner är ( se Dibbers koncept) tydliga vägvisare i det pedagogiska rummet. På förskolan finns det även en stor gård där barnen har möjlighet till både undervisning och äventyr. Här händer det många spännande saker.

På älta förskola vågar barnen prova, fråga berätta och säga stopp. På vår förskola trivs vi.

Hjärtekultur

Hjärtrud, en av våra sju lärvänner berättar om att hjärtekultur innebär att varje barn ska få känna och uppleva att de är värdefulla.