Om Älta förskola

Vi är en förskola där vi ser varje individ och skapar förutsättningar för att varje individ ska utvecklas till sitt bästa jag. Vi satsar på att barnen är delaktiga i sin lärprocess, att de får utforska hur man använder såväl sina händer i skapande processer som digitala verktyg i tänkande processer. Vi använder oss dessutom av naturen i vår närhet som ytterligare ett lärsammanhang.

I alla aktiviteter vi gör har vi fokus på att eleverna ska utveckla sin nyfikenhet, sin förmåga att lära och utforska och sin förmåga att samarbeta med andra barn.