Om oss

Vi är en förskola där vi ser varje individ och skapar förutsättningar för att varje individ ska utvecklas till sitt bästa jag. Vi satsar på att barnen är delaktiga i sin lärprocess, att de får utforska hur man använder såväl sina händer i skapande processer som digitala verktyg i tänkande processer. Vi använder oss dessutom av naturen i vår närhet som ytterligare ett lärsammanhang.

I alla aktiviteter vi gör har vi fokus på att eleverna ska utveckla sin nyfikenhet, sin förmåga att lära och utforska och sin förmåga att samarbeta med andra barn.