Välkommen!

Montessoripedagogiken vilar som en grund för verksamheten i förskolan. I vårt arbete med pedagogiken anpassar vi den til våra visioner, mål och de möjligheter som finns i förskolans omgivning. Montessoripedagogiken utgår från varje barns behov och intresse och på förskolan ges barnet massor av möjligheter till upptäckter och läranden ien väl förberedd miljö.