Välkommen!

Montessoripedagogiken vilar som en grund för verksamheten i förskolan. I vårt arbete med pedagogiken anpassar vi den til våra visioner, mål och de möjligheter som finns i förskolans omgivning. Montessoripedagogiken utgår från varje barns behov och intresse och på förskolan ges barnet massor av möjligheter till upptäckter och läranden ien väl förberedd miljö.

För barnet finns det bara idag, just idag. Barn är här och nu! Därför anser jag att det är av yttersta vikt att vi som arbetar i förskolans värld brinner för det vi gör, att vi gör vårt arbete med glädje och verkligen kan se varje barn för vad det är. Världens viktigaste värden!

Linda Segel, förskollärare, montessoripedagog och arbetslagsledare

Dibber förskolor identitet

Vi får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi på Dibbers förskolor gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och elever. De som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa, är en uppgift som man kan viga sitt liv åt.

Vi använder oss av Hjärtekultur för att genomföra denna uppgift på bästa möjliga sätt, det är fundamentet i vår företagsfilosofi.

Hjärtekultur

Hjärtekultur ska stärka barnens och de vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra. Värden som ska växa är bland annat:

  • barnens självkänsla
  • föräldrarnas trygghet
  • medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet

Syftet med det är att alla upplever och känner att de är värdefulla. Vi är genuint intresserade av barnen och deras föräldrar. Barnet är värdefullt i sig själv, inte för det hen säger eller gör.