Om Karlavagnen förskola

  • Egen kock – bakar bröd, lagar god och näringsriktig mat från grunden
  • Naturnära lärande och hållbar utveckling
  • Förskolan ligger i ett bilfritt område

Förskolan Karlavagnen har en fantastisk kock som lagar all mat från grunden och bakar bröd nästintill varje dag. Tänk er själva att rulla köttbullar till ca 50 barn….Hon låter våra barn få pröva på olika smaker från alla världens hörn. Vi är alla mer eller mindre omgivna av olika kulturer och förskolan har ett uppdrag att visa på detta bla genom olika maträtter. På förskolan Karlavagnen serverar vi inga sötsaker till barnen.

Förskolans läroplan beskriver vårt uppdrag utifrån Hållbar utveckling; `Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle` s.9 Lpfö18.

Vårt arbetssätt genomsyras av tänket runt hållbar utveckling, vara varsamma med vårt material, kan och vad kan vi återanvända, sopsortera, vara sparsamma med ex vatten, el. Vi odlar tillsammans med barnen där vi konkret kan visa på naturens kretslopp. Under några tillfällen har vi också haft möjligheten att se hur matrester förmultnar och blir till jord igen. Flera år i rad så har de äldsta barnen anordnat `loppmarknad` där saker som de inte behöver längre kan gå till någon annan som bättre behöver det. Plus att pengarna som vi har fått in har gått till något gott ändamål som ex Barndiabetes.

Förskolan Karlavagnen ligger i det bilfria småhusområdet i Krusboda. Inom gångavstånd så har vi både skog och äng. Vill vi besöka vår bondgård Uddby gård, som ligger i Alby, så får vi gå lite längre. Där kan vi bekanta oss med olika djur som man kan hitta på en bondgård som ex getter, hönor, får, hästar etc. Alldeles i närheten så finner vi Albybacken där vi kan åka pulka på vintrarna eller klättra uppför bara för att se på utsikten.

Förskolan är en enplansbyggnad som är ljus och trevlig. Vi har under de senaste tre åren fått ommålat, nya golvmattor, nytt innertak med ny armatur och nu i somras installerades det nya fönster.

Förskolan har en läroplan (Lpfö 18) sen flera år tillbaka och den senaste började gälla 190701. För att åskådliggöra läroplanens olika ämnesområden så har Dibber valt att göra detta genom våra lärvänner; Alfa-Beta (språk och kommunikation), Räkne-Reza (matematik), Lek-Levi (lekens betydelse), Krea-Tiva (skapande), Rör-Else (fysisk aktivitet), Hjärtrud (värdegrund, hur vi är mot varandra), Ute-Ugo (naturen och närmiljön). Utifrån dessa områden så sker undervisning med barnen varje dag. Pedagogerna dokumenterar barnens utbildning genom vår digitala plattform Unikum.

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen utan reservationer 1990. Riksdagen har tagit beslut om att barnkonventionen ska bli svensk lag från den 1 januari 2020. Dess syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter.

Vi följer Tyresö kommuns riktlinjer som tex öppettider, antal utvecklingsdagar etc (se Tyresö kommuns hemsida)