Aktuellt på Fröhuset MFsk

Vi arbetar aktivt inom de flesta områdena alltid. Vårt montessorimaterial synliggör matematik, språk, kultur, historia, konst, praktiska och sensoriska övningar samt även konst, slöjd och teknik. Vi uppmärksammar traditioner och arbetar kring detta till exempel vid högtider. Barn skapar saker för skapandets skull inte för att visa upp det men vi synliggör gärna det arbete barnen lägger ner genom enskilda eller gemensamma planeringar och lärloggar på Unikum samt på Instagram för att föräldrarna ska känna sig delaktiga i de arbeten barnen gör varje dag.