Om Haga förskola

Välkomna till oss!

Vill du som vårdnadshavare att ditt barn ska ha en vardag med närvarande pedagoger som ser barnen och där verksamheten utgår från barnen och deras intressen?

Då har du hittat rätt!

Personlig

Vi är en liten förskola placerad i bostadsområdet Haga, som ligger nära till naturen och fina lekplatser.

På förskolan Haga har vi 27 barn inskrivna. Förskolan är uppdelad i tre olika grupper, de yngsta (Harar), mellanbarnen (Rävar) och de äldsta (Björnar).

Reggio Emilia

Vi arbetar Reggio-Emilia inspirerat, vilket innebär att vara en medupptäckare och vara nyfiken och söka kunskap tillsammans med barnen. Hos oss ska Barnen ges möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera.

Lärande i grupp

Beroende på antalet barn i varje årskull så varierar gruppernas storlek. Varje grupp har ett eget samlingsrum, men i den fria leken så har alla barn tillgång till alla rum. Vi har också ett skapande rum (ateljé) som används av alla barn.

Delaktighet

Miljön är viktig då det är den tredje pedagogen. Miljön ska utformas tillsammans med barnen och utifrån deras intresse. Delaktigheten för barnen är ett centralt inslag i utbildningen, där barnen kan både påverka innehållet över dagen med olika val av lekar, aktiviteter och samlingar.