Välkommen

Vi vill att varje elev ska få möjlighet att känna sig unik och värdefull.

Internationell inriktning. Genom den internationella inriktningen vill vi utbilda elever för framtidens globala samhälle. Inriktningen utgår från fyra pelare i sin pedagogik: IB, akademiska och estetiska ämnen samt teknologi och innovation.

På min förra skola blev jag inte utmanad, det blir jag här. Vi har mycket plats och utrymme, vår skola är som en fin herrgård.

Hedda, åk 3