Välkommen

Vi vill att varje elev ska få möjlighet att känna sig unik och värdefull.

Internationell inriktning. Genom den internationella inriktningen vill vi utbilda elever för framtidens globala samhälle. Inriktningen utgår från fyra pelare i sin pedagogik: IB, undervisning delvis på engelska, akademiska och estetiska ämnen samt teknologi och innovation.

Välkomstbrev från rektor

Välkommen till en skola där varje elev får växa och känna sig värdefull. Vi vill att varje elev ska få möjlighet att känna sig unik. Jag heter Anna Fondell Persson och är rektor på Dibber International School Helsingborg…

Brevikon i dibberlila

Pedagogik och profil

Vår pedagogik är ett samspel mellan LGR 22 och IB (International Baccalaureate). Dibber International School Helsingborg är en auktoriserad IB world school. Vi har en helhetssyn på människan och ser ett samspel mellan akademiska och estetiska ämnen. Vi ser även teknologi och innovation som en självklarhet i dagens samhälle.

Vision DISH

Dibber International School Helsingborg är en internationell skola där våra elever växer som människor och världsmedborgare. Vi är en skola som lägger grunden för ett livslångt lärande med stor vikt vid både akademiska och de estetiska ämnena. Modern teknologi och flerspråkighet är självklart. Våra elever får ta ansvar, vara aktiva och bry sig om varandra. Vi är en auktoriserad PYP IB (international Baccalaureate) skola med tvåspråkiga lärare med behörighet.

Cirklar och ringar som ska föreställa mål och vision

Jag tycker att DISH har mycket fina pedagoger, mycket fin fritids personal. Det faktum att de har musik och instrumentspel som en självklar del av undervisningen tycker jag är helt fantastiskt.

Kristina, vårdnadshavare

Vår dotter älskar sin skola och det gör även vi föräldrar. Läromiljön är fantastiskt och lärarnas engagemang är magiskt. Skoldagarna känns väldigt strukturerade och vi ser att vår dotter utvecklas och lär sig – med glädje – nya saker varje dag.

Jessica, vårdnadshavare på DISH

På min förra skola blev jag inte utmanad, det blir jag här. Vi har mycket plats och utrymme, vår skola är som en fin herrgård.

Hedda, åk 3

Rektor

Mrs Fondell Persson, rektor, DIS Helsingborg, presenterar verksamheten.

Möt vår musiklärare

Mrs Fred, musiklärare Dibber International School Helsingborg. Musik påverkar inlärningen positiv och ger glädje tillsammans.

Fritidshem på DISH

Mrs Karlsson, Fritidshem DIS Helsingborg. På vårt fritidshem tar vi tillvara på barnens intresse och utvecklar kreativiteten.

Möt våra lärare

Teachers at DIS Helsingborg. The aim is to improve students skills and critical thinking, problem-solving abilities, collaboration, communication and innovation.