Välkommen

Vi vill att varje elev ska få möjlighet att känna sig unik och värdefull.

Internationell inriktning. Genom den internationella inriktningen vill vi utbilda elever för framtidens globala samhälle. Inriktningen utgår från fyra pelare i sin pedagogik: IB, undervisning delvis på engelska, akademiska och estetiska ämnen samt teknologi och innovation.

Aktuellt

Till hösten tar vi in elever från förskoleklassen till årskurs sex och därefter växer vi ett år i taget till årskurs 9.

Öppet hus

Under rådande omständigheter. Kontakta gärna oss för aktuell information om visningar eller öppet hus.

Fritids

Vi vill fördjupa barnens lärande och utveckla viktiga förmågor. Ledord: trygghet, meningsfullt, stimulerande och kreativt.

På min förra skola blev jag inte utmanad, det blir jag här. Vi har mycket plats och utrymme, vår skola är som en fin herrgård.

Hedda, åk 3

Möt vår musiklärare

Mrs Fred, musiklärare Dibber International School Helsingborg. Musik påverkar inlärningen positiv och ger glädje tillsammans.

Fritidshem på DISH

Mrs Karlsson, Fritidshem DIS Helsingborg. På vårt fritidshem tar vi tillvara på barnens intresse och utvecklar kreativiteten.

Rektor

Mrs Fondell Persson, rektor, DIS Helsingborg, presenterar verksamheten.

Möt våra lärare

Teachers at DIS Helsingborg. The aim is to improve students skills and critical thinking, problem-solving abilities, collaboration, communication and innovation.