Vårdnadshavare Kristina på DISH berättar

Kristinas barn går på Dibber International School i Helsingborg. Här berättar hon om sin erfarenhet av att välja skola, hur förväntningar var och hur det är i dag. Hon ger även råd till dig som vårdnadshavare vad hon tycker att du kan tänka på när du väljer skola.

Porträtt på Kristina för intervju

Tänk tillbaka, hur kommer det sig att ni valde Dibber International School Helsingborg?

 Vi var framförallt intresserade av att I.B. erbjöds, samt att det är en mindre skola. Vår äldste son fick gå en provdag, vilket jag tycker är fantastiskt och han sa direkt att ”Där vill jag gå, mamma”. När vi talade om dagen så kom det fram att det fanns studiero och att han kände att han utmanades på ett bra sätt.

Berätta hur du tycker att det är att ha ditt barn på skolan i dag? 

Vi är så nöjda med vårt val. Båda våra pojkar går på DISH nu och vi kunde inte vara tryggare. De trivs med sina lärare, och sin klass och de kommer ofta hem och berättar om allt de lärt sig.

Hur är bemötandet av lärarna?

I och med pandemin så har vi inte träffat lärarna så mycket, men kontakten via mail och när man faktiskt träffas är mycket positiv. De är intresserade av vad vi har att berätta och varje sons lärare har bra koll på vem mitt barn är och vilka styrkor, rädslor, behov, osv. han har.

Hur involverad har du blivit som förälder i arbetet i skolan?

Jag är inte så involverad som jag hade tänkt eftersom det var många föräldrar som var intresserade av att vara klassrepresentanter, så då får man vänta sin tur 😉 Men jag har bra dialog med båda pedagoger och rektor och med mina barn kring skolan.

Berätta om din erfarenhet av skolans profil.

Jag har egen erfarenhet av I.B. från internationell skola utomlands och jag tycker att det är en fantastisk profil som ser till att utbilda och ge barnet lärdomar för livet. Man får en bättre helhet av vad man pluggar och varför, hur allt hänger ihop.

Vad är det viktigaste för dig som förälder när du valde skola för ditt barn? 

Att våra barn trivs och att vi känner oss trygga med pedagoger och skolledning.

Har du några råd till föräldrar som ska välja skola? Vad ska de tänka på?

Det är så svårt, alla måste ju se till sina prioriteringar, men jag skulle tala med rektor först och få en känsla för om man har förtroende för rektorn. Det är hos rektorn som allt startar och slutar. Är rektorn lyhörd? Förstår rektor sina pedagogers, sin personals, sina elevers och deras föräldrars olika behov? Ser rektor vad som behöver göras för att skolan ska fungera? Är rektorn öppen för tankar och förslag från föräldrar? Det är INTE ett enkelt jobb och vi personligen känner stort förtroende för vår rektor, Anna Fondell Persson.

Fråga om ditt barn får gå en provdag eller provvecka och lyssna till hur ditt barn upplevde skolan, där får man mycket bra info.

Är det någonting som du vill berätta som jag glömt att fråga om?

Oj, vad svårt. Jag tycker att DISH har mycket fina pedagoger, mycket fin fritids personal. Det faktum att de har musik och instrumentspel som en självklar del av undervisningen tycker jag är helt fantastiskt, det finns ju otaliga studier som visar på hur detta är bra för både hjärnans utveckling, men även för mental hälsa. På fritids får de jobba i slöjdsalarna vissa dagar varje vecka och det bara älskar våra barn!

Om ni skulle beskriva din skola med tre ord, vilka ord skulle du välja då?

  • Trygg
  • Utvecklande
  • Glad

Relaterade artiklar