Vår profil på Norra Strand

Vår pedagogik

På Norra Strandskolan rustar vi eleverna inför framtiden. Vi utgår från att alla elever vill och kan utvecklas och arbetar för att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven. Eleverna ska känna att skolan är meningsfull, begriplig och hanterbar.

Eleverna skall möta en strukturerad undervisning som är varierad och lustfylld. Med digitala verktyg får eleverna möjlighet att utveckla förmågor som är viktiga inför framtiden. I en ständigt föränderlig värld är det viktigt att inte skolan står still utan följer den övriga samhällsutvecklingen. Under lågstadiet har eleverna stor tillgång till I-pads och från årskurs 4 har eleverna egna datorer.

Lärarna bygger goda relationer samt har höga förväntningar på elevernas skolarbete. För oss är studieresultaten viktiga och vi arbetar ständigt för att utveckla vår undervisning och vår verksamhet.