Om Fröhuset förskola

En liten förskola med stora möjligheter

Fröhuset är en liten förskola med stora möjligheter. Vi finns i ett lugnt villaområde på Poppelvägen, med en fin gård belägen på en höjd.

Barngrupper

Vi är en liten förskola med stora möjligheter till lek och lärande. Vi har 25 barn och fyra pedagoger, som arbetar i två olika grupper – Lilla Hjärtat och Stora Hjärtat. Hos oss har barn och pedagoger en nära relation till varandra på hela förskolan. Vi delar in oss i olika grupper under dagarna, både utifrån ålder och intresse.

Fokus på språk

Vi arbetar med särskilt fokus på språk, med språkutvecklande lekar och aktiviteter. och just nu pågår en stor språksatsning för alla medarbetare, där vi tillsammans med Ghotia Kompetens är med på föreläsningar, språkgrupper och har fått ett brett kollegialt lärande mellan förskolorna.

Delaktighet, självständighet och samarbete

Vi arbetar med att utveckla barnens delaktighet och självständighet i våra rutinsituationer, och uppmuntrar till samarbete mellan barnen.

Empati och kamratskap är en stor del av vårt arbete, vilket vi får möjlighet att arbeta med både tillsammans med jämnåriga men även äldre och yngre barn.

Lärmiljö i området utanför

Vi har en fin gård som vi använder varje dag för att utforska och för många olika gemensamma lekar, både barn och vuxna tillsammans.Vi använder vår lärmiljö ute för gemensamma rörelselekar och äventyr, där både barn och vuxna deltar. Intill förskolan finns en liten skog och dit går vi gärna.

Möjligheterna till lek och kreativitet är stora. Vi arbetar stor del utomhus och gärna tillsammans, barn och vuxna, i lek och rörelse.

Våra lärvänner

På Fröhuset arbetar vi med våra lärvänner som utgångspunkt i det pedagogiska arbetet. Varje lärvän har olika egenskaper och karaktärsdrag, som vi på ett lekfullt sätt använder för att skapa intresse hos barnen för läroplanens alla delar.