Vår profil på Stjärnan förskola

Förskolan har en läroplan (Lpfö 18) som vi arbetar utifrån sedan flera år tillbaka och den senaste började gälla 1 juli 2019. 

Pedagogerna dokumenterar barnens utbildning genom vår digitala plattform Unikum. Genom att kontinuerligt dokumentera och följa upp den pedagogiska verksamheten kan vi väva samman läroplanens intentioner med barnens nyfikenhet och lust till lärande. 

För att åskådliggöra läroplanens olika ämnesområden arbetar vi med Dibbers lärvänner; Alfa-Beta (språk och kommunikation), Räkne-Reza (matematik), Lek-Levi (lekens betydelse), Krea-Tiva (skapande och kreativitet), Rör-Else (fysisk aktivitet), Hjärtrud (värdegrund, hur vi är mot varandra), Ute-Ugo (naturen och närmiljön). Utifrån dessa områden så sker utbildning och undervisning med barnen varje dag. 
Alla lärvänner är kopplade till förskolans läroplan Lpfö18 som finns här om du vill läsa mer.