Om Regnbågen förskola

Förskolan Regnbågen ligger i Masmo med många fina parker och naturområden i närheten. Förskolan ligger i närhet till bussar och t-bana. Vi är en förskola med fem avdelningar, två för de yngre barnen och tre för de äldre barnen. Vi har en stor förskolegård samt en inbjudande lärmiljö för alla sinnen. Vi strävar efter att ha ett gott samarbete med våra föräldrar, och vårt mål är att det ska vara lätt att vara förälder på Regnbågen. Därför hjälper vi gärna till om det är något du som förälder behöver stöd i kring ditt barns vistelse hos oss.

Vi har en allmänpedagogisk inriktning med fokus på lek, ut och njut och språkutveckling där vi vill erbjuda en trygg miljö som stimulerar barnen till lek och lärande. Vi planerar vår verksamhet med utgångspunkt i barnens intressen. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och utifrån varje barns unika förutsättningar och behov.


Vårt mål är att barnen som lämnar oss har ett rikt språk, god självkänsla samt ett gott självförtroende. De har förmågan att kunna samspela socialt, visa respekt, acceptans samt ha empati för andra människor. De är självständiga individer som vågar prova och möta nya saker i livet.

Vi får värdens viktigaste värden att växa

Vi strävar efter att uppfylla vår vision där vi får världens viktigaste värden att växa.
Hos oss får barnen möta våra sju lärvänner som symboliserar de olika delarna i läroplanen som följer oss i vardagens undervisning, utbildning och lärmiljöer. Vi vill att varje barn som lämnar vår verksamhet ska känna sig värdefulla. Vårt mål är att barnen som lämnar oss har ett rikt språk, god självkänsla samt ett gott självförtroende. Vi vill att de har förmågan att kunna samspela socialt, visa respekt, acceptans samt ha empati för andra människor.

Språk och kommunikation

Vi arbetar språkmedvetet det innebär att vi samtalar och sätter ord på vad vi gör. Vi läser, dramatiserar och fantiserar med våra barn och använder tecken som stöd med hjälp av verktyget TAKK även bildstöd.

Lek, Ut och Njut

För oss har leken stor betydelse och vi ser det som ett verktyg i både vår spontana och planerade undervisning på förskolan tillsammans med barnen. Leken används både ute och inne. Vårt arbete bygger på det som vi kan göra inne kan vi göra ute!

Drömmen om det goda

För oss är det viktigt att ha en bra balans mellan aktivitet och vila därför arbetar vi med drömmen om det goda är en metod som ger både barn och pedagoger möjligheten att utveckla ett eget förhållningssätt för att hitta lugn och ro. Drömmen om det goda bygger på fyra förhållningssätt reflektion, beröring, stillhet, rörelse. Metoden grundar sig på forskning och erfarenhet inom de utvalda områdena

Lärmiljöer

Vi lägger stor vikt på att våra lärmiljöer ska vara utformade utifrån läroplansområdena, de ska var inbjudande och lärande för barnen. Miljöerna ska vara tillgängliga och följa barnens intressen. Våra sju lärvänner finns med och synliggörs med lärmiljöns hjälp för barnen.

Den goda måltiden

På Dibber Regnbågen förskola får vi vår mat från Dibbers Matgård. Det betyder att vår mat är centralt förberedd, men tillagad lokalt på vår förskola. Läs mer.