Välkommen!

  • Barnens inflytande i fokus 
  • Tematiskt arbete skapar en helhet 
  • 7 Lärvänner som stödjer barnens lärande 

Välkommen till Ellagårds förskola! Vi har totalt 100 barn på förskolan fördelat på 5 avdelningar. Två avdelningar är barn 1-3 år och tre avdelningar är barn 3-5 år. Varje avdelning har en förskollärare och två barnskötare.  

Vi har också eget kök där vår kock lagar fantastiskt god mat från grunden. 

Vår pedagogik utgår från Läroplanen där vi sen använder alla Lärvännerna för att förtydliga olika områden som språkutveckling, matematik, naturkunskap, rörelse och hälsa, kreativitet etc. Lekens betydelse och barnens egna intressen och nyfikenhet är grunden för lärandet.  

Under året har vi ett tema ”Jorden runt med Lär vännerna där vi arbetar med bl a. barnens närmiljö, identitet, hållbarhet – t ex sopsortering, allemansrätten i samband med utomhusaktiviteter. 

Några av våra pedagoger är utbildade av Friluftsfrämjandet för våra utomhusaktiviteter där barnen lär sig av vad naturen har att erbjuda.  

Följ oss på Instagram

Vi har varit nöjda rakt igenom, från småbarnsavdelningen till storbarn. Personalen tar sig tid att lyssna på eventuella funderingar man har som förälder. De ger barnet en trygg famn vid behov och uppmuntran och stöttning för sin utveckling. Vi känner deras värme och engagemang för vårt barns utveckling.

Linn Vårdnadshavare

Dibber förskolor identitet

Vi får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi på Dibbers förskolor gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och elever. De som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa, är en uppgift som man kan viga sitt liv åt.

Vi använder oss av Hjärtekultur för att genomföra denna uppgift på bästa möjliga sätt, det är fundamentet i vår företagsfilosofi.

Hjärtekultur

Hjärtekultur ska stärka barnens och de vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra. Värden som ska växa är bland annat:

  • barnens självkänsla
  • föräldrarnas trygghet
  • medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet

Syftet med det är att alla upplever och känner att de är värdefulla. Vi är genuint intresserade av barnen och deras föräldrar. Barnet är värdefullt i sig själv, inte för det hen säger eller gör.