Välkommen!

  • Naturkoncept – Samspel med naturen
  • Barnens inflytande i fokus
  • Tematiskt arbete skapar en helhet
  • 7 Lärvänner som stödjer barnens lärande

Välkommen in!