Introduktion Vinbärets förskola

Introduktion

Vi använder oss av föräldraaktiv introduktion

Föräldraaktiv introduktion innebär att du som förälder är delaktig i att introducera ditt barn till utbildningen och gruppen.

Introduktionen börjar med att du/ni och ert barn bjuds in till förskolan första dagen mellan 9-10.30. Under detta första möte får ni tillfälle att träffa oss pedagoger, se barngruppen, ställa frågor och även berätta om ert barn. Vi skräddarsyr sedan introduktionen utefter ert barn.

Introduktionen pågår under ca 14 dagar mellan ca 9.00-15.00. Men du som förälder lämnar oftast ditt barn efter ca 3-4 dagar. Ni finns sedan tillgängliga i närhet till förskolan.

Introduktion på förskola

Många kan känna en oro inför introduktionen på förskolan. Det är väldigt vanligt och fullt normalt att känna lite oro när man ska skola in och lämna sitt barn till pedagogerna på förskolan. För vissa kan det vara första gången som man tränar på att vara ifrån varandra, både för barn och vårdnadshavare.

Om du inte besökt förskolan tidigare så kan det vara bra att boka in ett besök innan introduktionen, en så kallad visning. Det kan kännas skönt att känna igen miljön och ha fått svar på frågor och känt efter i magen så att allt känns rätt. Kom ihåg att personalen på förskolan är vana vid inskolningar och alla barn har gått igenom samma sak!