Föräldrasamverkan på Vinbäret

Föräldramöte. Pedagogerna bjuder in till föräldramöte 1 gång per läsår då de informerar om kommande verksamhet.

Öppna föräldraforum. Ca 1 gång per termin där du som vårdnadshavare har möjlighet att träffa rektor och ställa dina aktuella frågor.

Vår kommunikation. Vi kommunicerar med er vårdnadshavare via Unikum/Tempus

Varje termin bjuder vi in er vårdnadshavare till ett utvecklingssamtal. Ett samtal där du som förälder får möjlighet att prata om ditt barns utveckling och andra frågor direkt med pedagogerna.

Enkät. Vi på Dibber önskar naturligtvis få veta vad ni tänker kring ert barns förskola. Ni kommer få besvara en enkät från Dibber en gång per år och då i början av året. Vi värdesätter att så många som möjligt svarar på enkäten. Du som vårdnadshavare kommer även få en enkät från Sollentuna kommun.

Unikum

Vi använder oss av webbverktyget Unikum där vi planerar, utvärderar och analyserar vår verksamhet. Vi dokumenterar varje barns utveckling i barnets egen lärlogg och gruppens arbete i lärloggen för avdelningen. I Unikum kan ni som vårdnadshavare på ett lätt sätt ta del av förskolan arbete, följa det egna barnets utveckling och ha en bra kommunikation med förskolan och pedagogerna. Vi genomför utvecklingssamtalen med hjälp av Unikum 1 gång per termin och ansvarig pedagog tillsammans med vårdnadshavare går genom barnets lärlogg utifrån läroplanens rubriker, Barns inflytande, Normer och värden och Utveckling och lärande.