Om Skogsdungen förskola

Förskolan Skogsdungen ligger i kommundelen Viby i Sollentuna Kommun. Skogsdungen har funnits länge som förskola i Sollentuna. Förskolan är en fristående byggnad med naturen inpå knuten, den ligger ett stenkast från naturreservatet Järva och närhet till sjön Ravalen.

Förskolan har 4 avdelningar där pedagogerna är uppdelade i 2 arbetslag Dungen och Skogen, varje arbetslag ansvarar för barn mellan 1-5 år. Barnens lek och lärmiljöer är anpassade efter barns ålder och mognad, där barnen utmanas att kunna bli självständiga individer med stark självkänsla.

Vi har en härlig kuperad skogstomt för lek och fantasi, stor gymnastiksal för rörelselek och ateljé för skapande verksamhet.

En stimulerande pedagogisk förskolemiljö som utmanar barnen till mycket lek och lärande. Gården erbjuder alla typer av lekar och aktiviteter. Skog för kojbygge mm asfalt för spring och lek, gungor, klättring och även en fotbollsplan. Vi har också möjlighet att grilla på våra 2 grillplatser.

Vi erbjuder barnen mycket utevistelse då vi har fantastisk natur både på vår gård och i närområdet.

Vi arbetar mycket med barnens egen självständighet. ”att kunna klara själv” vi ger barnen tiden att själva kunna klara, av och påklädning, gå på toaletten, tvätta sina händer, duka och duka av vid måltid, kunna ta mat själv osv. Förskoledagen erbjuder många tillfällen till detta och pedagogerna är med och stöttar och berömmer.

Så här arbetar vi

På Skogsdungen är det viktigt att barn och vuxna trivs och har roligt tillsammans, där lärandet sker genom leken. Barnen ska känna trygghet och utveckla en god självkänsla. Vi arbetar också efter mottot att: «allt man kan göra inne kan man också göra ute» och vi är också ute till stor del av dagen. Verksamheten planeras utifrån förskolans läroplan men utgår till stor del från barnens intressen, förutsättningar och olika behov. Lärvännerna är med oss i den pedagogiska verksamheten där Hjärtrud är centralfigur då vi arbetar mycket med värdegrundsfrågor och empati. Kompisböckerna författare Linda Palm, är också ett material vi arbetar med för att träna socialt samspel och respekt för varandra.

Miljöarbete och Hönor

Vi har lång tradition med miljöarbete på förskolan, barnen har länge källsorterat material såsom kartong, plast och papper, men även komposterbart. Det som inte går att återanvända i vår ateljé sorteras bort. Källsorteringskärl finns på flera platser inne på förskolan och kärlen töms tillsammans med barnen ute i våra sorteringstunnor. I Sollentuna kommun har man sedan många år tillbaka sorterat matrester i ”bruna” påsar som sedan används till biogas. Barnen skrapar sina tallrikar i den bruna påsen att sedan ansvara för att slänga påsen i den bruna tunnan är ett stort ansvar som tas på yttersta allvar. Är man liten kör man påsen på skottkärran så den kommer iväg.

På vårkanten har vi HÖNOR i vårt fina lilla hönshus. Barnen får lära sig att ta hand om djuren så de mår bra. Vi kan minska matsvinnet en del då hönorna får ta del av maten vi annars skulle kasta. Hönorna bidrar med gödsel som vi använder till gödning i våra odlingslådor. Vi odlar lite olika saker men potatis är otroligt spännande att skörda efter sommaren räkna antal och sortera storlek och sist men inte minst kunna få tillaga och äta potatisen. En fantastisk möjlighet att synliggöra kretsloppet. Hönorna ansvarar barn, pedagoger och föräldrar för så hönorna får komma ut och in och att de får mat och vatten.