Om Förskolan Torkelsgatan

Välkomna till oss!

I stadsdelen Lunden i Göteborgsområdet finner du Förskolan Torkelsgatan. Förskolan har nära till spårvagn och bussförbindelser så att du snabbt kan ta dig till oss. På förskolan arbetar fyra pedagoger och ett köksbiträde. Förskolans lokaler är indelade som rum i rummen utifrån lärvännerna som genomsyrar förskolans lärmiljöer. Lärmiljöerna bjuder in till en variation av lek, samspel, språkutveckling, kreativitet och utforskande utifrån förskolans läroplan och barnens intressen.

Titta gärna in på förskolans Instagramkonto: @dibbertorkelsgatan

Torkelsgatan har en utomhusgård i närheten av förskolan där det finns sandlådor, utomhusleksaker, gungor och gräsområden där barnen kan leka och röra på sig i olika former. I närheten av förskolan finns det lekplatser, parker och bibliotek som vi besöker tillsammans med barnen. Vi har också Ute-ugo skogen som vi besöker för att hälsa på vår lärvän Ute-ugo och för att lära oss mer om naturen och olika kretslopp.

Så här arbetar vi
Vi får världens viktigaste värden att växa – på Torkelsgatan arbetar vi för en hållbarutveckling där vi värnar om vår natur, det material vi använder och de människor som vi möter. Dibbers lärvänner har vi som utgångspunkt i våra lärmiljöer. Där varje lärvän har olika egenskaper och karaktärsdrag utifrån förskolans läroplan. Hjärtekulturen ligger till grund för våra värderingar och hur vi bemöter varandra och i vår hjärtekultur är det vi som har hjärta för ditt barn.

På Torkelsgatan arbetar vi projektinriktat och under varje år har vi ett projekt som utgår från barnens intressen, ett projekt som involverar hela förskolan från yngre till äldrebarn. Vi lär och utvecklas tillsammans i en trygg och rolig miljö.

Under årets gång har vi temadagar som vi uppmärksammar på förskolan, Barnens miljödag, Barnens forskardag, Hjärtruddagen och Rörelsedagen. Där vi pedagoger planerar olika aktiviteter utifrån dagarnas temaområden.

Vi önskar er hjärtligt välkomna till oss!