Våra urvalsgrunder

Vår enhet tillämpar följande urvalsgrunder och i den här ordningen.  

Syskonförtur 

Barn med syskon som vid antagningstillfället går i samma skola erbjuds förtur i mån av plats. Urvalsgrunden syskonförtur gäller för barn som söker till förskoleklass eller till årskurs 1–9. Det andra syskonet ska gå på den sökta skolan kommande läsår och vara folkbokförd alternativt boende på samma adress som det sökande syskonet. Även här antas elever i inbördes ordning efter anmälningsdatum. Syskonförtur kan även tillämpas på förskolor. 

Pedagogiskt samband 

Barn/elever som redan går vid en specifik skola Dibber Förskola, Dibber Grundskola eller Dibber Anpassad Grundskola beviljas förtur om de behöver byta till någon av våra andra specifik enhet inom Dibber utifrån att barnet/eleven ska kunna fortsätta sin utbildning inom Dibber Sveriges pedagogiska modell. Om det är fallet så namnges enheterna på den mottagande enhetens hemsida för att skapa tydlighet och uppnå öppenhetskravet. 

Anmälningsdatum 

Vi tillämpar rak kö där barnets/elevens köplats beräknas utifrån ansökningsdatumet och det barn som stått i kö längst inom adekvat åldersgrupp i grundskolan ska erbjudas plats först. Detta gäller både barn som är skrivna i samma kommun som skolan och barn från andra kommuner. 

Geografisk närhet 

Barn/elever erbjuds förtur baserat på avståndet mellan deras folkbokföringsadress och en specifik Dibber enhet. Detta skulle kunna används för att utöver kötid kunna addera ytterligare urvalsmöjlighet. Det ska tydligt framgå av enhetens hemsida att geografisk närhet tillämpas och om det är faktiskt avstånd eller relativt avstånd som avses.