Föräldrasamverkan på Backen


Dokumentation, kommunikation och delaktighet

Vi använder Unikum, som är en modern och användarvänlig plattform för lärande, dokumentation och dialog. Med Unikum samlar vi all pedagogisk dokumentation på samma ställe. Här kan du som vårdnadshavare följa ditt barns utveckling, förskolans aktiviteter samt kommunicera med oss på förskolan. Unikum finns tillgängligt både i dator och som app i mobilen. Genom appen Unikum Familj kan man även frånvaro anmäla sitt barn.

För att hantera barnens schema och närvaro på förskolan använder vi appen Tempus. Här lägger ni som vårdnadshavare in ert barns schema.

Vår kommunikation med er vårdnadshavare sker huvudsakligen via Unikum men även via anslag i kapprum samt i det dagliga mötet på förskolan.

Vårdnadshavare inbjuds till delaktighet och inflytande på olika sätt. Exempel är föräldraråd, föräldramöten, utvecklingssamtal samt i enkäter.