Om oss på Filuren förskola

  • Liten förskola
  • Närhet barn och pedagoger
  • Språkfokus

Filuren är en liten förskola med 39 barn och 7 pedagoger. Vi finns i Helenelund, på Stupvägen i Sollentuna, med närhet till både pendeltåg, parker och skogsområden.

Fördelen med att förskolan är liten, är att alla barn och vuxna känner varandra, under dagen delar vi in oss i mindre grupper för olika typer av aktiviteter. Hos oss finns tre olika avdelningar – Bamse, Katten och Vargen. På Bamse är våra 1-3-åringar och på Katten är våra 3-4-åringar. Genom att åldersindela kan vi i hög grad anpassa verksamheten utifrån barnens nivå, och fokusera på olika delar under olika perioder av barnets förskoletid. Gruppen för våra äldsta, blivande skolbarn, heter Vargen – där får de extra utmaning och möjligheter att arbeta med projekt och aktiviteter på den nivå de behöver.

Just nu pågår en stor språksattsning för alla medarbetare, där vi tillsammans med Ghotia Kompetens är med på föreläsningar, språkgrupper och har fått ett brett kollegialt lärande mellan förskolorna.

Vår gård

På vår gård finns gott om plats för lek, vi har varierande material – det finns buskar, träd och en mängd olika lekredskap. Gården använder vi varje dag. Om vi blir sugna på en utflykt kan vi gå till en närliggande park, eller åka till biblioteket i Sollentuna centrum.

Vi tror att en liten förskola ger de bästa förutsättningarna för barnen att utvecklas – utöver att alla pedagoger känner alla barn, får vi möjlighet att lära känna alla vårdnadshavare, vilket vi ser skapar hög tillit. När det är någon fråga eller fundering vill vi att det ska vara självklart för vårdnadshavarna att lyfta det med oss. En nära relation till barn och vuxna skapar trygghet.

Så här arbetar vi

På Filuren arbetar vi med en tydlig veckostruktur, där vi erbjuder en mängd olika aktiviteter varje dag. Aktiviteterna utgår från läroplanens områden, och fokuserar på språk, sång, musik, skapande, rörelse, bygg och konstruktion, hållbar utveckling, matematik och samarbete, för att nämna några delar. Vi har en hög tilltro till barnens förmåga och för oss är en del av arbetet att göra dem delaktiga igenom hela dagen, genom att öva på självständighet men också på att samarbeta med varandra.

Vår veckostruktur skapar trygghet för barnen, och möjliggör att alla kan inkluderas och får vara med. Vi är självklart även lyhörda för barnens egna idéer. Om ett barn på morgonen har sett ett intressant pyssel i ett barnprogram och föreslår att vi ska göra det – blir det gärna en aktivitet där fler vill vara med och det kan sluta med att barnet får visa och lära de andra barnen hur man gör.

Att barnen inspirerar varandra ser vi som en viktig del i barnens utveckling av sitt egenvärde och sin självkänsla. Vi uppmärksammar på olika sätt barnens framsteg, tar hjälp av dem i utförande av olika aktiviteter. Det ser vi skapar en positiv sammanhållning hos barnen, och det är ofta som de tar hjälp av varandra på egen hand. Att lära sig skriva, till exempel, är något som barnen hos oss gärna provar på och där de inspireras av varandra. De äldre barnen visar de yngre, springer till en låda för att guida varandra, «Såhär ser den ut! Gör såhär, skriv den här bokstaven!»

Ett av våra huvudsakliga fokusområden är just språk – vi arbetar med fokus på språkutveckling på flera olika sätt. Ett är genom att ha en nära relation till alla barn. Vi pratar mycket med barnen, uppmuntrar dem att kommunicera med ord, vi ställer frågor och resonerar tillsammans. På samlingar sjunger vi, rimmar och gör ramsor. Vi arbetar delvis med Före Bornholmsmodellen, som är en undervisningsmodell baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Varje dag läser vi sagor tillsammans. På avdelningen Bamse finns ett läsrum – ett litet bibliotek, där de alltid kan gå in och sätta sig. Pedagogerna läser många sagor och barnen leker gärna vidare lekar som utgår från sagans handling. De äldsta har läsvila och de allra äldsta lyssnar med intresse även på kapitelböcker.

På förskolan har vi ett eget mobilt bibliotek – ett kapprumsbibliotek, där barnen varje vecka kan låna hem tre böcker och läsa hemma – vi vill uppmuntra till läsning och erbjuder böcker på olika språk.

Att få möjlighet att uttrycka sig och att göra sin röst hörd, blir en viktig demokratifråga. På avdelningen Vargen har barnen varje vecka barnråd, där de får reflektera kring veckan. Det är viktigt för oss vuxna att veta hur barnen upplever sin tillvaro, och att uppmuntra dem att vi tillsammans kan komma med förslag på hur vi kan göra saker bättre.

På avdelningen Katten engageras barnen av gemensamt arbete – varje fredag dukar vi upp Restaurang á la Katten. Det är en trevlig stund då vi dukar lite extra fint och sitter tillsammans vid ett långbord. Det är med stort engagemang som barnen förbereder placeringskort och menyer – dagens restaurangvärdar får presentera vilken mat det blir. Vi värnar om att vi ska ha roligt tillsammans, och att göra måltiden till en viktig möjlighet till det. Att barnen trivs och att vi har roligt tillsammans – att de får känna att de är omtyckta och att vi finns här för dem – det är hög kvalitet, för oss!