Följ arbetet med vår nya förskola!

Välkomna till oss i augusti 2024!

I augusti 2024 startar vi vår nya förskola Dibber Skogsriket, på Hedhamregatan 3 här i Bollnäs. På den här sidan kommer du att kunna följa arbetet med vår nya förskola!

Januari 2024 – Bygget är påbörjat

Arbetet med vår nya förskola Dibber Skogsriket går framåt med full fart! Nu har bygget påbörjats av fastigheten på Hedhamregatan 3, som vi kommer att flytta in i. Här ser du några bilder från arbetet, samt planritningen och en skiss på hur det kommer bli när det blir klart!

Bygget i januari 2024
Planritning över vår nya förskola
Fasadskiss