Om oss

Hos oss på Bergatrollet får barnen en god grund för ett livslångt lärande – i kunskap, vänskap, trygghet och glädje. Vi finns på promenadavstånd från Huddinge centrum.

Förskolan öppnade hösten 2016 och bedrivs i i ljusa fräscha lokaler i ett flerfamiljshus. På förskolan finns det plats för 60 barn som fördelas på 3 avdelningar. Varje avdelning erbjuder ett likvärdigt material och en miljöanpassat efter ålder.

Jag tycker att det är viktigt att man som förälder känner att barnet är tryggt i förskolemiljön och att barnet känner sig hemma samt är välkomnad av sina lärare.

Ujjwal, vårdnadshavare bergatrollet förskola

Titta in hos oss!

Träffa Taygun, en av våra förskollärare, och titta in i våra lokaler på Dibber Bergatrollet förskola.

Dibber förskolor identitet

Vi får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi på Dibbers förskolor gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och elever. De som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa, är en uppgift som man kan viga sitt liv åt.

Vi använder oss av Hjärtekultur för att genomföra denna uppgift på bästa möjliga sätt, det är fundamentet i vår företagsfilosofi.

Hjärtekultur

Hjärtekultur ska stärka barnens och de vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra. Värden som ska växa är bland annat:

  • barnens självkänsla
  • föräldrarnas trygghet
  • medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet

Syftet med det är att alla upplever och känner att de är värdefulla. Vi är genuint intresserade av barnen och deras föräldrar. Barnet är värdefullt i sig själv, inte för det hen säger eller gör.