Våra avdelningar på Bergatrollet förskola

Bergatrollet har tre avdelningar, Stubben och Gläntan för barn i åldern 1–3 år och Mossen för barn i ådern 3–5 år.

Stubben är både öppning och stängningsavdelning och det är även där som vi äter frukost tillsammans.  

På förskolan arbetar pedagogerna tillsammans över avdelningarna med tänket – ”alla barn på förskolan är allas ansvar”. Det är viktigt för oss pedagoger att bygga en gemenskap över hela förskolan och skapa en relation till varje barn och att alla barn känner trygghet med alla som arbetar på förskolan.

Varje avdelning erbjuder ett likvärdigt material och miljön är anpassad efter ålder som bjuder in till lek, utforskande och lärande.

Vi har mötesplatser både i vår inne och utomhusmiljö där barn kan samlas kring olika material som går att undersöka, experimentera, förändra, kombinera, fundera och samtala kring.