Välkommen!

Välkomna till Montessoriförskolan Kärnhuset, den lilla familjära förskolan med montessoripedagogiken och barnens reella inflytande som ledstjärna!

Ni möts av en väl förberedd inspirerande miljö där barnen dagligen får utforska läroplansinriktat material.

På Montessoriskolan Kärnhuset erbjuds även skola, från förskoleklass till och med årskurs 6.

Följ oss i sociala medier

Förskolan är trygg, omsorgsfull, utvecklande

Lilla och Kris, vårdnadshavare

Dibber förskolor identitet

Vi får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi på Dibbers förskolor gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och elever. De som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa, är en uppgift som man kan viga sitt liv åt.

Vi använder oss av Hjärtekultur för att genomföra denna uppgift på bästa möjliga sätt, det är fundamentet i vår företagsfilosofi.

Hjärtekultur

Hjärtekultur ska stärka barnens och de vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra. Värden som ska växa är bland annat:

  • barnens självkänsla
  • föräldrarnas trygghet
  • medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet

Syftet med det är att alla upplever och känner att de är värdefulla. Vi är genuint intresserade av barnen och deras föräldrar. Barnet är värdefullt i sig själv, inte för det hen säger eller gör.

Film om oss

Här kan du få lyssna på när vår rektor berättar om Dibber Kärnhuset Montessoriförskola, se dig om i lokalen samtidigt!

Fröet

Digitalt öppet hus på avdelningen Fröet på Montessoriförskolan Kärnhuset

Roligt med personalen

Personal på Montessoriförskolan Fröhuset, Montessoriförskolan Kärnhuset och Råå Montessori visar på lekfullhet och hittar på ”slogans”.

Följ oss på Instagram