Om Fyrklövern Montessoriförskola

Välkomna!

Utbildningen på Dibber Fyrklöverns Montessoriförskola utgår ifrån förskolans styrdokument (läs ex läroplan för förskolan, skollagen, FNs barnkonvention). Vi kommer att använda oss av montessoripedagogiken som arbetssätt och i vår undervisning för att nå målen i våra styrdokument. Montessoripedagogiken utgår från varje barns behov och intressen. På vår förskola ges barnet massor av möjligheter till upptäckter och lärande i en väl förberedd miljö. Det erbjuds såväl motoriska, sensoriska, matematiska, språkliga som kulturella erfarenheter. Barnet i montessoriförskolan har en frihet att välja sin aktivitet utifrån intresse samtidigt som det finns tydliga ramar för den sociala samvaron på förskolan, detta ger trygghet och en god arbetsmiljö.

Dibbers värdegrundsplattform

Vi kommer även att användas oss av Dibbers värdegrundsplattform och Dibber-trädet som grund i vårt arbete med vår vision att ”vi får världens viktigaste värden att växa”. Värden som skall växa är bland annat; barnens självkänsla, föräldrarnas trygghet och medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet.

I vår verksamhet vill vi att alla barn upplever och känner sig värdefulla

Vår ambition är att erbjuda en förskola där alla barn och vuxna lär känna varandra, där tempot och intrycken är i lagom proportioner för barnen.

Vår förskola finns i nya moderna lokaler mitt ett nybyggt bostadsområde i östra Helsingborg. Vi arbetar efter en gammal beprövad pedagogik (montessori) men det är en pedagogik som lever med sin tid hos oss. Barnen möter även Dibbers lärvänner som inspirerar i undervisningens olika ämnen. Vi är också stolta över att vara en Grön Flagg certifierad förskola. Hos oss får varje barn känna sig värdefullt.

Vår profil grundar sig på våra 4 M – Montessoripedagogik:

  • motorik
  • musik
  • miljö

Till det kommer Dibbers värdegrundsplattform

Montessoripedagogiken skapar en grund för vår miljö och för vårt arbetssätt. Pedagogiken är vår väg för att nå målen i vår läroplan.

  • Motoriken behöver ger utrymme för utveckling, det stärker hela barnets utveckling.
  • Musik stimulerar och ger upphov till glädje.
  • Miljö är ett viktigt område för framtiden. Vi arbetar kontinuerligt med Grön Flagg certifiering.

För oss är det en förutsättning att varje barn upplever trygghet, trivsel och glädje under sin vistelse i verksamheten.

Därutöver tillkommer lärarnas/pedagogernas yrkesskicklighet utifrån teorier och kunskaper om barns behov, utveckling, inlärning och livsvillkor. Verksamheten skall planeras, utformas, utvärderas och genomföras så att varje barn får stöd i sin utveckling.